Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap år 6

Skapad 2020-09-02 14:42 i Vallhamra skola Partille
Vi arbetar med området- Vad är ett samhälle, individer, grupper, media och källkritik.
Grundskola 6 Samhällskunskap Svenska
Vi arbetar med samhället, individer, grupper, media och källkritik.

Innehåll

Detta ska du lära dig:

Vad är samhällskunskap?

Hur har samhället förändras över tid?

Olika familjekonstellationer förr och nu.

Barns rättigheter och sociala skyddsnät.

Synliggöra könsroller i samhället.

Minoriteter i Sverige.

Media och källkritiks påverkan.

Ord och begrepp inom området.

 

Så här kommer vi att arbeta:

Eget arbete i Clio.

Se på filmer inom ämnet. 

Studieteknik vid anteckningar.

Genomgångar i helklass.

Utvärderingar med Kahoot som verktyg.

Vi övar genom instuderingsfrågor.

Ord och begreppsträning på olika sätt. 

 

Så här kommer pedagogen att bedöma dig:

Bedömningen kommer att ske löpande under arbetets gång. Området kommer att bedömas i olika moment. Vi kommer att bedöma ord och begreppsförmågan och eleverna kommer att få svara både muntligt och skriftligt på frågor inom ämnet.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
  Sh  4-6
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  4-6
 • Digitaliseringens betydelse för individen, till exempel ökade möjligheter till kommunikation och elektronisk handel.
  Sh  4-6
 • Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: