👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT20 Åk 7 Konsumenträttigheter

Skapad 2020-09-02 14:50 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Att känna till sina rättigheter och skyldigheter som konsument samt att hushålla med resurser är viktigt för dagens unga. Kunskaper om konsumtion och ekonomi ger människor viktiga verktyg för att skapa en fungerande vardag och kunna göra medvetna val som konsumenter.
Grundskola 7 – 9 Hem- och konsumentkunskap
Under det här arbetsområdet ska du få en förståelse för vilka rättigheter och skyldigheter du har som konsument i några olika situationer. Dvs: kan du klaga på en vara som gått sönder? Kan du byta reavaror? Måste du betala reparationen av mobilen fastän det blev mycket dyrare än överenskommet?

Innehåll

SYFTE

Skapa en förståelse för dina rättigheter 

INNEHÅLL

Planering: 

Vecka

Tis 7A 10.05-10.50

Petra, nazar

Tis 7C 13.00-13.45

Matilda, mårten

Tis 7B 14.20-15.05

Jakob, sanna

Fre 7D 13.00-13.45

Xani, robert A

35

Intro-

Genomgång av terminen

Dela ut böcker

Uppstart Konsumenträtt

LÄXA: läs sidan 124, 133-134

Kolla film: https://youtu.be/di0O8nBDM7s

Genomgång av terminen

Dela ut böcker

Uppstart Konsumenträtt

LÄXA: läs sidan 124, 133-134

 

Genomgång av terminen

Dela ut böcker

Uppstart Konsumenträtt

LÄXA: läs sidan 124, 133-134

 

Intro-

Genomgång av terminen

Dela ut böcker

Uppstart Konsumenträtt

LÄXA: läs sidan 124, 133-134

Kolla film: https://youtu.be/di0O8nBDM7s

36

Ppt sid 1-15

Konsumentköplagen.

Grupparbete:

Kvitto /öppet köp/ bytesrätt

Kolla film: https://youtu.be/di0O8nBDM7s

Ppt sid 1-15

Konsumentköplagen.

Grupparbete:

Kvitto /öppet köp/ bytesrätt

Kolla film: https://youtu.be/di0O8nBDM7s

Ppt sid 1-15

Konsumentköplagen.

Grupparbete:

Kvitto /öppet köp/ bytesrätt

Ppt sid 1-15

Konsumentköplagen.

Grupparbete:

Kvitto /öppet köp/ bytesrätt

37

Genomgång av case

LODA
Näthandel – ångerrätt

Läxa delas ut – näthandel sant/falskt

Genomgång av case

LODA
Näthandel – ångerrätt

Läxa delas ut – näthandel sant/falskt

Genomgång av case

LODA
Näthandel – ångerrätt

Läxa delas ut – näthandel sant/falskt

Genomgång av case

LODA
Näthandel – ångerrätt

Läxa delas ut– näthandel sant/falskt

38

Konsumenttjänstlagen

Reklamation

Enskilt arbete- begrepp

Konsumenttjänstlagen

Reklamation

Enskilt arbete- begrepp

Konsumenttjänstlagen

Reklamation

Enskilt arbete - begrepp

Konsumenttjänstlagen

Reklamation

Enskilt arbete - begrepp

39

Ta med dator – hallåkonsument.se

Quiz och leta

Ta med dator – hallåkonsument.se

Quiz och leta

Ta med dator – hallåkonsument.se

Quiz och leta

Ta med dator – hallåkonsument.se

Quiz och leta

40

 

 

41

Träna inför provet

 

 

Prov konsumenträttigheter

Ta med dator

Träna inför provet

 

 

Prov konsumenträttigheter

Ta med dator

Träna inför provet

 

 

Prov konsumenträttigheter

Ta med dator

Träna inför provet

 

 

Prov konsumenträttigheter

Ta med dator

 

Undervisning:

I undervisningen kommer du få lära dig om konsumentlagarna: Konsumentköplagen, Konsumenttjänstlagen, Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (LODA). Du kommer få arbeta med hem- och konsumentkunskapsboken, sidorna 124-147, för att kunna göra väl medvetna val utifrån ekonomi och miljö. 
Vi kommer arbeta med gruppövningar där ni får lära er om hur man kan hitta information om rättigheter. 
Samt enskilt arbete kring ord och begrepp

 

Filmer:

Konsumentverket:  Våga klaga - summering av lagstiftningarna(5:30)

Konsumentverket: Shoppa smart - Summering kring hur vi kan shoppa hållbart (5:30)

Konsumentverket: Sara om konsumenträttigheter - Animerad film om konsumenträttigheter (2:30)

 

 

BEDÖMNING

Begreppslista:

Konsument, Konsumentköplagen, Konsumenttjänstlagen, Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (LODA), Rättigheter, skyldigheter, öppet köp, bytesrätt, ångerrätt, reklamera, Konsumentverket, produktplacering, konsumentinformation, konsumentskydd, Köpehandling (kvitto), tillgodokvitto, ARN, Faktura, swish, kortköp, 

Du ska veta vilka rättigheter och skyldigheter du har som konsument i några olika situationer (konsumentlagar).
Du ska känna till hur reklamen kan påverka dina val vid köp av varor. 
Du ska kunna göra ställningstagande vid val av varor och tjänster. 

Ni bedöms genom delaktighet på lektion och diskussion vid grupparbeten, samt ett skriftligt prov v 41

Powerpoint om konsumenträttigheter från lektionerna.

Uppgifter

 • PROV Konsumenträttigheter

 • Läxa Näthandel

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Ungas privatekonomi, till exempel att handla över Internet, att låna pengar, att handla på kredit eller avbetalning och att teckna abonnemang.
  Hkk  7-9
 • Hushållets ekonomi och att beräkna kostnaden för boende, konsumtion, resor och krediter.
  Hkk  7-9
 • Konsumenters rättigheter och skyldigheter.
  Hkk  7-9
 • Reklamens och mediernas påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor.
  Hkk  7-9
 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster,till exempel vid inköp av kläder,livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
  Hkk  7-9
 • Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och kvalitet.
  Hkk  7-9

Matriser

Hkk
Konsumtion och ekonomi för årskurs 9

Konsumtion och ekonomi

>>>
>>>
>>>
Förmåga att resonera med koppling.
Jämföra olika konsumtionsalternativ med konsekvenser för privatekonomi
Du kan jämföra olika konsumtionsalternativ. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur det påverkar privatekonomin.
Du kan jämföra olika konsumtionsalternativ. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur det påverkar privatekonomin.
Du kan jämföra olika konsumtionsalternativ. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur det påverkar privatekonomin.
Förmågan att resonera.
Beskriva och resonera om grundläggande rättigheter och skyldigheter och ge exmpel på hur de används i olika situationer
Du kan beskriva och resonera på ett enkelt sätt om viktiga rättigheter och skyldigheter som man har när man köper något. Du ger exempel på hur de används i olika situationer.
Du kan beskriva och resonera på ett utvecklat sätt om viktiga rättigheter och skyldigheter som man har när man köper något. Du ger exempel på hur de används i olika situationer.
Du kan beskriva och resonera på ett välutvecklat sätt om viktiga rättigheter och skyldigheter som man har när man köper något. Du ger exempel på hur de används i olika situationer.
Förmågan att resonera underbyggt.
Om olika konsumtionsval kring konsekvenser för hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling. Om handlingar i hemmet kring konsekvenser för hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Du kan föra resonemang på ett enkelt sätt om hur det man köper och det man gör i ett hem påverkar en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Du kan föra resonemang på ett utvecklat sätt om hur det man köper och det man gör i ett hem påverkar en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Du kan föra resonemang på ett välutvecklat sätt om hur det man köper och det man gör i ett hem påverkar en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.