Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska förskoleklass

Skapad 2020-09-02 14:51 i Håsta skola Hudiksvall
Läs- och skrivinlärning
Grundskola F Svenska
I förskoleklass kommer vi att jobba med bokstavsinlärning. Eleven ska känna igen och skriva flera bokstäver och koppla dem till bokstavsljudet. De ska känna igen en del ord som de läser. Eleven ska också kunna berätta händelser, historier och upplevelser och kunna lyssna på andra.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Språket är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha ett varierat språk är väldigt betydelsefullt.

Du ska få intresse för bokstäver och det skrivna språket.
Du ska öka din språkliga medvetenhet.
Du ska bli medveten om varför det är viktigt att läsa och skriva.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att arbeta med:

*FonoMix

* öva bokstavens form, namn och ljud

* använda alfabetssånger, rim och ramsor.

* lyssna efter var bokstavsljuden finns, i början, mitten eller sist.

* pröva olika lässtrategier. T.ex ta hjälp av munbilder.

* högläsning.

*bildsekvens, återberätta och sammanfatta.

*argumentera, resonera och diskutera. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: