Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Min fantastiska kropp!

Skapad 2020-09-02 14:55 i 123821 Förskolan, Reimers Specialförskola Stockholm Södermalm
Förskola
Vad kan man göra med sin fot? Vad kan man göra med sin hand? Många fantastiska och roliga saker kan kroppen göra! Upptäck, prova, titta, lyssna, känn, smaka, lukta....

Innehåll

Projekt "Min Fantastiska Kropp"

 

Syfte

Vi har valt att under ht 2020 arbeta med ett projekt vi kallar "Min fantasiska kropp". Vi har valt detta för att fokusera på allt fantastiskt som barnen på Reimers kan göra oavsett sina olika funktionsnedsättningar. Alla kan nå'nting!!!

Projektets syfte är att skapa tillfällen där barnen ges möjlighet att upptäcka sin kropp och just sina egna unika förmågor.  Barnen skall också ges tid och möjlighet att utveckla förmågorna de upptäcker och få en möjlighet att känna känslan att "Jag Kan!"

Målet är att barnen skall ges möjlighet att upptäcka och förstå vad just deras kropp kan göra och vad de kan använda det till.

Innehåll

Projektet skall finnas med i många av aktiviteterna som sker under dagen, både gruppaktiviteter och enskilda.

I samlingarna, både avdelningssamlingen och storsångsamlingen skall minst en sång eller ramsa finnas med som handlar om kroppen och som. innehåller rörelse. I avdelningssamlingen skall även något moment innebära att varje enskilt barn utför något motoriskt som tillför samlingen något. T.ex. trycka på en touchkontant för att säja något, öppna en lucka/låda för att ta fram något osv.

Förslag på hur projektet kan finnas med under resten av dagen är att alla som jobbar med barnen har med i tanken att låta barnen medverka motoriskt vid olika tillfällen. Tänka på att låta barnen känna att det är "Jag som gör det här", "Jag kan själv".

Deltagare

Alla barn och all personal deltar i projektet.

Personalen på avdelningen för en gemensam lärlogg över det som sker. Även filmer och bilder kan tillföras dokumentationen.

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: