Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 1, läsa

Skapad 2020-09-02 15:01 i Öjersjö Brunn Partille
Kopiera och gör till din egen mall
Grundskola 1 – 3 Svenska
Vi lär oss att läsa enkla ord och meningar samt förstå det vi läser.

Innehåll

Varför ska vi göra det här? (Syfte)

Syftet med arbetsområdet är eleven ska utveckla sin förmåga att läsa enklare texter och vidare utveckla sitt läsflyt. 
Undervisningen ska såväl stimulera elevens intresse för att läsa. 

Vad ska vi göra? (Centralt innehåll)

I arbetet kring läsning kommer vi arbeta med bl.a: 

 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken.
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Så här kommer vi arbeta

Vi kommer arbeta med vårt läromedel "Den magiska kulan" som grund och utöver det arbeta med kompletterande uppgifter utifrån varje enskild elevs behov. 
Vi kommer bl.a. arbeta med följande:

 • Veckans bokstav där vi tränar en bokstav varje vecka och arbetar mycket med att koppla samman bokstav och bokstavsljud. 
 • Jobba med Den magiska kulans arbetsbok där vi tränar på att känna igen bokstaven, skriver den, lyssnar till om bokstaven kommer först, inuti eller sist i ett ord, ljudar och lyssnar hur många ljud det är i varje ord.
 • Vi kommer arbeta med ordbilder.
 • Vi arbetar kring en gemensam läsebok, som eleverna sedan kommer ha i läsläxa. 
 • Vi samtalar och återberättar kring det vi har läst tillsammans. 
 • Vi spelar olika spel, vi arbetar med övningar kring varje bokstav med "Bokstavståget" (datorn), vi ser på film, vi lär oss sånger om bokstäverna. 
 • Vi arbetar med läsförståelse med hjälp av läsfixarna (spågumman, konstnären, detektiven, reportern, cowboyen). 

Arbetsområdets mål och Kunskapskrav

I slutet av åk 1 ska eleven kunna: 

 • Känna igen alla bokstäver.
 • Koppla rätt bokstavsljud (fonem) till rätt bokstav. 
 • Höra hur många ljud ett ord består av. 
 • Identifiera första och sista ljudet i ord. 
 • Ljuda samman språkljud och även kunna dela upp ord i språkljud. 
 • Känna igen och läsa ordbilder som vi tränat på, t.ex. hej, jag, han, hon, sa, och.
 • Läsa enkla små ord.
 • Läsa enkla meningar och förstå innehållet. 

Hur ska du visa att du kan? (Bedömning)

Genom att delta i undervisningen och hela tiden göra ditt bästa utifrån dina förutsättningar samt inlämning av läxor visar du att du arbetar för att nå målen för arbetsområdet kring läsning. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: