Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 1, skriva

Skapad 2020-09-02 15:02 i Öjersjö Brunn Partille
Kopiera och gör till din egen mall
Grundskola 1 – 3 Svenska
Vi lär oss att skriva meningar med stora och små bokstäver, att använda mellanrum mellan orden, att sätta ut punkt på rätt plats. Vi tränar också på vår handstil och på alfatebisk ordning.

Innehåll

Varför ska vi göra det här? (Syfte)

Syftet med arbetsområdet är att eleven ska utveckla sin förmåga att skriva alla bokstäver samt skriva enklare texter.
Undervisningen ska såväl stimulera elevens intresse för att skriva. 

Vad ska vi göra? (Centralt innehåll)

I arbetet kring att skriva kommer vi arbeta med bl.a: 

 • Skriva bokstäverna på ett korrekt sätt, finskrivning. 
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken.
 • Skriva egna korta texter, sagor/berättelser och faktatexter. 

Så här kommer vi arbeta

Vi kommer arbeta med vårt läromedel "Den magiska kulan" som grund och utöver det arbeta med kompletterande uppgifter utifrån varje enskild elevs behov. 
Vi kommer bl.a. arbeta med följande:

 • Veckans bokstav där vi tränar en bokstav varje vecka och arbetar mycket med hur bokstaven skrivs och formas. 
 • Skapa i olika material kring varje bokstav.
 • Skriva enkla ord och meningar. 
 • Vi kommer arbeta med ordbilder och lösa bokstavskort för att lägga egna meningar och sedan skriva av meningarna. 
 • Vi skriver egna sagor och faktatexter för hand och på datorn. 
 • Vi skriver meningar och berättelser till bilder. 

Arbetsområdets mål och Kunskapskrav

I slutet av åk 1 ska eleven kunna: 

 • Skriva några enkla ord och meningar.
 • Skriva meningar med tydligt mellanrum mellan orden. 
 • Skriva enkla saker på/om en teckning för att förklara vad den föreställer. 

 

Hur ska du visa att du kan? (Bedömning)

Genom att delta i undervisningen och hela tiden göra ditt bästa utifrån dina förutsättningar samt inlämning av läxor visar du att du arbetar för att nå målen för arbetsområdet kring att skriva.  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: