Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Namnsångsamling

Skapad 2020-09-02 15:02 i Ängsgårdens förskola Kristianstad
Förskola
Vi är många nya barn i barngruppen, som är nya för varandra och pedagogerna är nya för dem också.

Innehåll

Vad förstår/kan barnen i nuläge?

Intresse? Vilket behov finns att arbeta vidare med?

 

Behovet i barngruppen är att lära sig varandras namn och skapa en Vi-känsla; vi är Nyckelpigorna.

 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Vad är det vi vill att barnen ska förstå?

 Lärandeobjekt:

1) Namnen på varandra

2)Vi är Nyckelpigorna

 

(Detta ingår i aktiviteten och detta tränar vi på samtidigt, men är ej huvudsyftet:)

3) Låta alla få höras och synas och ta plats i barngruppen.

4) Dela med sig

5) Turtagning

6) Namnet på instrumentet

7) Taktkänsla

8) Igenkännande rutin- att samlas

 

__________________________________________________________________________________________________________

Strategi:

Hur gör vi:
Vi sjunger sången tillsammans efter förmåga; Nu spelar ........(barnets namn) på trumman, hen spelar medan vi sjunger så här, goddag, goddag, hur mår du idag? Vi hoppas att du mår bra. Barnet vars namn vi sjunger får möjlighet att spela instrumentet hela stunden vi sjunger sången för det barnet. Därefter börjar vi om och då får barnet dela med sig av trumman till barnet vid sidan om. Om barnet inte vill spela behöver inte barnet det. Men vi sjunger ändå barnets namn.


Metod: När alla barn kommit in samlas barnen i en cirkel i matrummet.


Material: Ett instrument per samling; En dag rytmikägg/maraccas ägg. En dag trumma. En dag kastanjett

 

Miljö: I en samling inne på avdelningen före lunch.

 

 

 

 

 

 _________________________________________________________________________________________________________

Kopplingar till läroplanen

 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: