Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bubbla läsåret h t20- vt 21 Planering 1

Skapad 2020-09-02 15:04 i 093291 Förskolan Brunnen Stockholm Norrmalm
Förskola
Hållbara relationer.

Innehåll

 

Johannes förskolor har en gemensam frågeställning. Denna lyder "För att kunna ingå i hållbara relationer med varandra, värden och världen, vilka strategier och förmågor behöver vi ge barnen möjlighet att utveckla"? "Värden" är synonymt med "Förskolans värdegrund" (Lpfö 18) vilken förskolans verksamhet vilar på.

 

Då alla barn på Bubbla är nya på förskolan så kommer vårt fokus för hållbara relationer inledningsvis handla om att skapa tillfällen där barnen lär känna oss, varandra och verksamheten. Att börja förskolan innebär ratt barnen får erfarenheten att tillhöra en grupp. För att bygga hållbara relationer med sin omvärld vill vi stötta och utmana barnen så de utvecklar sina förmågor kring kommunikation, socialt samspel och turtagande.

 

Förutom att arbeta för att barnen skall bygga hållbara relationer till andra människor vill vi också lägga en grund för att de utveckla ett varsamt förhållningsätt till naturen. För att bidra till detta kommer vi och barngruppen tillsammans utforska, experimentera och skapa med olika naturmaterial och naturfenomen. Varje nytt läsår brukar vi inleda med workshops för inspiration och för att kunna observera vad barngruppen fascineras och visar intresse för.

 

 Under vår första workshop fick barnen undersöka mossa, kottar, trä och barr. Detta gjorde vi med hjälp av sinnena syn, lukt och känsel. Vid detta tillfälle undersökte vi även ljus och skuggor med hjälp av ficklampor. Den andra workshopen gick ut på att låta naturmaterial som pinnar, löv och växter möta färg. Barnen fick då pröva att måla och trycka mönster med hjälp av naturmaterialen på papper och tyg. Vi kommer även använda oss av digitala verktyg för att möta och utforska naturen på nya och spännande sätt.

 

Ett annat område som vi ser som viktigt för en hållbar framtid är att barnen tidigt får många roliga och lärorika upplevelser av rörelse och fysisk aktivitet, då det är viktigt för människors välmående. Då vi har sett att det finns ett intresse för musik, sång och dans hos vår barngrupp kommer det vara ett sätt för oss att få in fysisk aktivitet och rörelseglädje i vårt projektarbete.

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: