Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitalisering

Skapad 2020-09-02 15:09 i Flottiljen Dibber Sverige AB
Förskola
Barnen på Flottiljens förskola ska få upptäcka och utforska teknik, digitalisering och programmering. Barnen ska även få möjlighet att använda olika typer av appar och olika hjälpmedel för att dokumentera sitt lärande.

Innehåll

Undervisningsplanering

 

Barnen ska få möjlighet att lära sig vad teknik kan vara och hur vi kan använda den i vardagen. Barnen ska även få möjlighet att lära sig om användandet av lärandeappar som förstärkning i vår undervisning (på lärplattor). 

Lärplattan ska vara ett komplement till undervisningen i förskolan, det kommer inte att ersätta annat material. Barnen ska bli producenter och inte konsumenter.

Syftet är dels att utveckla datalogiskt tänkande hos barnen då vi inriktar oss på digitalisering och programmering i våra teknikaktiviteter. Barnen är även väldigt intresserade av sagor. Vi låter barnen få möjlighet att utforska olika typer av appar som syftar till att exempelvis lyssna/se på böcker. Vi använder oss även av appar som stop motion för att låta barnen skapa egna filmer. Syftet är att skapa en brygga mellan det digitala, teoretiska och praktiska.


Teknikaktiviteterna ska genomsyra verksamheten på ett naturligt sätt. Vi involverar alla lärstilar för att möta varje barns intresse, behov och förutsättningar. 

Våra surfplattor benämns som "lärplattor". Dessa lärplattor ska endast användas i ett tydligt pedagogiskt syfte. Vi följer de rekommendationer som finns kring barns skärmtid. Pedagogerna håller sig uppdaterade kring aktuell forskning om barn och skärmtid. 

Exempel på aktiviteter; 

- Testa, känna, experimentera med Blue-Bot.

- Testa på appen Bookcreator för att skapa egna sagor.

- Arbeta med filmappar som stop motion, där barnen kan dokumentera och göra filmer av exempelvis byggen. 

- Fotografera och filma sin aktivitet med kamera på lärplattan. 

- Använda QR-koder kopplade till aktivitet. 

Reflektion kommer att ske under aktiviteternas process samt efter varje moment. Vi reflekterar även kring digitalisering och dess betydelse under gemensam reflektionstid och under APT samt planeringsdagar. 
Kopplingar till läroplanen

 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • en god och tillgänglig miljö utformas, med tillgång till såväl digitala som andra lärverktyg
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: