Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Läsa år 4

Skapad 2020-09-02 15:25 i Himnaskolan Linköping
Grundskola F Svenska
Läsning år 4

Innehåll

 

 

 

Arbetsområde

Årskurs

Period

Läsa

4

2020/2021

 

 

 

Ämne: svenska

 

                                                                

 

Arbetsområde/vad ska vi lära oss?

Vi kommer att läsa olika böcker och texter enskilt, i par och tillsammans. 

Vi kommer att träna på att återberätta, träna oss i läsförståelse (på, mellan och bortom raderna) samt läsflyt.

Vi kommer att arbeta med olika lässtrategier tex att förutspå och sammanfatta.

 

 

 

Arbetssätt/undervisning

Du kommer att läsa en gemensam bok för klassen i par och tillsammans. Du kommer att arbeta med uppgifter till boken.

Du kommer att låna egna böcker på biblioteket.

Du kommer att få arbeta med olika läsförståelseuppgifter självständigt och tillsammans med andra.

Språkutvecklande arbetssätt

Vi kommer att tillsammans arbeta med olika lässtrategier och texter. Vi kommer att samtala och sammanfatta olika texters innehåll.

 

 

 

Bedömning

Jag bedömer:

       ditt läsflyt

       din läsförståelse

       din förmåga att samtala kring och sammanfatta texter

 

 

 

 

 

 

Syfte/övergripande mål

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier

 I mötet med olika typer av texter... ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

 

 

 

Centralt innehåll

       Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

 

 

 

 

Kunskapskrav

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

 

 

 

 

 

Utvärdering

       Läsförståelsetest

       H4

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: