Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig framställning om ditt land

Skapad 2020-09-02 15:25 i von Bahrs skola Uppsala
Grundskola F – 9 Moderna språk - språkval
Du ska själv göra en muntlig presentation av ett land som du har valt.

Innehåll

Konkreta mål

-Att individuellt förbereda en PowerPoint och genomföra en muntlig framställning på franska (max 4 minuter) 

-Att bearbeta och göra förbättringar av den egna framställningen.

-Att välja källor och använda materialet i sin egen produktion.

 

Din presentation måste innehålla                                  

Continent                                                            kontinent

Capitale                                                               huvudstad

Nombre d’habitants                                          invånare

Superficie                                                            area

Langue                                                                 språk

Monnaie                                                              pengar

Gouvernement (république, monarchie)      regering

Nom du président ou du roi                            vad heter presidenten/kungen                         

Climat                                                                   klimat

Relief (montagnes? Déserts?)                         berg/öken

Océans et/ou mers qui le bordent                 hav

Traditions                                                            traditioner

Histoire                                                                historia

Cuisine                                                                 mat

Drapeau                                                              flagga

 

2/3 frågor till klassen om ditt land 

 

Genomförande (din lärare finns med som stöd genom hela momentet)

-Du samlar material från olika källor.

-Du sätter ihop en Powerpoint/text, med framsida, inledning, huvuddel (indelat i underrubriker), avslutning, 

-Du bearbetar och förbättrar under arbetets gång.

-Du förbereder och genomför din muntliga framställning, med hjälp av din PowerPoint/text.

 

Lektioner: 

v36-37

Redovisning:

Onsdag 16 September

 

Bedömning

Se matris. Observera att alla kunskapskrav väger inte lika tungt. Det kunskapskravet som heter "Formulering" väger tyngre än de övriga två.

 

 

 

Uppgifter

 • Mitt land

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9

Matriser

M2
Muntlig framställning

1
2
3
Urval och användning
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Formulering
I muntliga framställningar kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Förtydligande och variation
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: