Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapa egen musik.

Skapad 2020-09-02 15:28 i Stråtjära skola Söderhamn
Du kommer att få arbeta med eget musikskapande.
Grundskola 3 – 4 Slöjd Musik
Du kommer att få skapa egen musik för både sång och instrument. Du får dels skapa musik utifrån en färdig struktur som en bluestolva dels musik utifrån en vanlig ackordföljd. Du kommer också att få skriva en text till en rytm. Vi kommer också att skapa musik med vanliga vardagsföremål för att upptäcka att musik kan skapas på ett mycket enkelt sätt. Vi kommer titta på olika videoklipp som visar hur man kan skapa musik på olika sätt.

Innehåll

Mål

Syfte

Du kommer att få skapa egen musik, lära dig musikaliska begrepp och att sjunga och kompa på rytm, melodi och ackordinstrument.

Du börjar med att arbeta med blues. Då får du sätta in musikgenren i ett historiskt och musikaliskt sammanhang. Du kommer att enskilt eller i grupp få skriva egen text till en bluestolva och sjunga och kompa till på gitarr och rytminstrument. Därefter får du skriva en egen text och melodi till en enkel ackordföljd. Melodin kan antingen vara en egen eller så kan du ta en känd melodi.

Det avslutande momentet är att skriva en text i en A och B del. Den ska kompas antingen till en egen eller kopierad rytm.

Viktiga musikaliska begrepp är t.ex puls, rytm, takt, improvisation, bluestolva och rap.

Konkretisering av kunskapsmål

Du ska kunna känna igen hur en bluestolva låter.

ha kännedom om bluesens ursprung och vad den ger uttryck för (vilka texter och känslor den förmedlar).

Du ska på ett enkelt sätt kompa på någon typ av instrument samt skriva en text till en blues tolva.

Extra uppgift för dom som vill är att skapa egen musik på valfria/valfritt instrument och skriva en enkeltext till detta.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6
 • Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
  Mu  E 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  E 6
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
  Mu  E 6
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
  Mu  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: