Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English åk 3

Skapad 2020-09-02 15:38 i Backaskolan Lunds för- och grundskolor
Det engelska språket introduceras genom rim, ramsor, sånger och enklare dialoger. Fokus är på vardagsengelska.
Grundskola 3 Engelska
Engelska talas av mer än 300 miljoner människor i världen! Här får du lära dig vanliga engelska ord, begrepp och fraser.

Innehåll

Mål

Du ska visa att du kan:

 • läsa och förstå enkla texter 
 • spela upp dialoger 
 • sjunga med i sånger
 • följa med och förstå enkla berättelser på engelska
 • skriva enkla meningar
 • presentera något muntligt

Innehåll

Under läsåret arbetar vi med läromedlet Magic 3. Vi tittar även på digitala berättelser, lär oss ramsor och sånger. Vi ska också läsa engelska böcker.

 

Arbetssätt

Vi läser texter ur vårt läromedel Magic 3 och arbetar i tillhörande work book. 

Redovisning

Du visar dina kunskaper när du:

 • deltar i klassrumssamtal, parläsning och rollspel
 • deltar i lekar och spel
 • arbetar med böcker och stenciler

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
Tala, samtala, lyssna samt läsa.

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Hållplats 4
Engelska
Förmågan att: Tala
Kan säga några ord.
Kan säga flera ord och enkla meningar.
Kan säga meningar med flyt.
Kan säga meningar med flyt och korrekt uttal.
Engelska
Förmågan att: Samtala
Kan delta i samtal och dialoger med enstaka ord.
Kan delta i samtal och dialoger med flera ord.
Kan delta i samtal och dialoger med hela meningar.
Kan delta i samtal och dialoger med hela meningar och korrekt uttal.
Engelska
Förmågan att: Lyssna
Förstår enstaka ord.
Förstår enkla meningar.
Förstår enkla meningar samt instruktioner.
Förstår meningar samt längre instruktioner.
Engelska
Förmågan att: Läsa
Kan läsa och förstå enstaka ord.
Kan läsa och förstå enkla meningar.
Kan läsa och förstå innehållet i en enkel text.
Kan läsa och förstå innehållet i en längre text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: