Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kolatomens värld

Skapad 2020-09-02 15:43 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Energirika molekyler och nyttiga näringsämnen Du ska efter området fått kunskap om olika organiska ämnens egenskaper och användning. Du ska ha utvecklat en förståelse kring ämnenas betydelse för människan och samhället utifrån energi och hälsa. Du ska ha utvecklat din förmåga att planera och genomföra undersökningar där du kan jämföra, rangordna och ta reda på okända ämnen.

Innehåll

Innehåll

  • kolatomen; uppbyggnad, föreningar och kretslopp

  • kolväten, alkoholer och bränslen; kemisk uppbyggnad, egenskaper och användning

  • undersökningar; styrda och egna 

  • plasters egenskaper och användning

  • samband mellan ämnens egenskaper och påverkan på hälsa och miljö

  • förbränning, kretslopp och säkerhet

 

Att kunna:

Kolvätens och alkoholers egenskaper och användning.

Kolets kretslopp. Fotosyntes och förbränning/andning.

Kol-ämnenas betydelse för människan ur energibehov.

Reaktioner (symbolspråk och att inga atomer försvinner) - förbränning

Följderna av vårt användande av kol-ämnen (utsläpp, odlingsmark, hälsa)

Om plaster; egenskaper, användning och nytta/problem.

 

Ord och begrepp

 

syreatom

väteatom

kolatom

atom/grundämne

molekyl

kolväte

bensin

olja

växthuseffekt

förbränning

fettlöslig

polär/opolär

vattenlöslig

löslighet

fotosyntes

laddad/neutral

enkel/dubbel-

bindning

mättad/omättad

kolatomens kretslopp

fossilt bränsle

alkohol

kretslopp

polymer

plast

återvinningÄmnen vi använder

aceton

bensin/hexan

metanol

etanol

butanol

pentanol

glykol

glycerol

rapsolja

olika plaster

   

 

VECKOSCHEMA 8C

 

Vecka

Tor

Fre - lab

Övrigt

35

Grundämnet kol kol-grafit, VENN-diagram

Kolatomen

Kolväten

Modellbygge

Film

 

36

Kolväten som energikälla

Förbränning

Reaktionsformler

Växthuseffekt

Systematisk undersökning

Löslighet

Läxa till ons v37 - digitalt

skillnad kol/grafit, kolatomens uppbyggnad, kolväten, användning

37

Alkoholer genomgång

Egenskaper, användning

Uppgifter

Undersökning alkoholer

Läxa ons v38: digitalt

alkoholer

struktur, användning egenskaper, s159-163+166-167, 169-172

38

Uppföljning alkoholer

Plaster/polymer

Genomgång

Undersökning av plaster

 

39

Plaster/polymer

Livscykel

Miljöpåverkan

Kolatomens kretslopp

Förberedelse labprov

Labprov del 1

Genomförande

Att träna på till labprovet: Slutsatserna av alkoholundersökningen.

40

Labprov del 2

Rapportskrivning

Sammanfattning

FördjupningSammanfattning plaster

Växthuseffekt-miljö

Övningar

 

41

Biologi

Intro människokroppen

Människokroppen


Sidor i kemiboken

158-160 kolatomen/struktur

161-163, 165 om kolväten

166-167 omättade/mättade kolväten

169-172 alkoholer

246-248 om kol

257-260 kolets kretslopp och förbränning

261-265 följder av förbränning

289-292 om plaster 

Kunskapskrav

 

Innehåll

E

C

A

5) Systematiska undersökningar

Genomförande och frågeställningar

Vad vill jag veta och hur gör jag för att ta reda på det?

- löslighet

- alkoholer

- näringsämnen

Jag kan följa en instruktion och genomföra en laboration/undersökning. Jag kan ge förslag på hur man kan genomföra en undersökning.

Jag kan följa en instruktion och genomföra en laboration/undersökning. Jag kan skapa en fråga och ge förslag på hur man kan genomföra en undersökning.

Jag kan följa en instruktion och genomföra en laboration/undersökning. Jag kan skapa en fråga och göra en instruktion på hur man kan genomföra en undersökning.

6) Systematiska undersökningar

Jag gör undersökningarna metodiskt och säkert.

Jag kan genomföra en undersökning på ett säkert och ordentligt sätt och få ett resultat.

Jag kan genomföra en undersökning på ett säkert, ordentligt och metodiskt sätt samt få ett resultat.

Jag kan genomföra en undersökning på ett säkert, ordentligt, metodiskt och effektivt sätt samt få ett resultat.

7) Systematiska undersökningar

Jag kan förstå resultatet jag fått och koppla ihop det med den teori som finns för undersökningen /labben.

Jag kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till teorin som hör till området.

Jag kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till teorin som hör till området.

Jag kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med tydlig koppling till teorin som hör till området.

8) Systematiska undersökningar

Jag reflekterar över hur resultatet verkligen kan stämma och hur jag kan förbättra undersökningen så att jag får ett mer pålitligt resultat.

Jag kan föra enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.

Jag kan föra utvecklade resone- mang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras. 

Jag kan föra välutvecklade resone- mang kring resultatens rimlighet och kopplar det till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras ger förslag på nya frågeställningar att undersöka. 

9) Systematiska undersökningar

Jag skriver min rapport tydligt där alla steg finns med så att en annan person förstår den.

Jag kan skriva en rapport med resultat och slutsats.

Jag kan skriva en ordentlig rapport med ett tydligt resultat och slutsats t.ex. genom att använda tabeller och diagram.

Jag kan skriva en ordentlig rapport med rubriker och med ett tydligt resultat och utvecklad slutsats t.ex. genom att använda tabeller, diagram och bilder.10) Kolatomen

Förbränning

Kemiska reaktioner

Jag kan förklara hur en reaktion går till genom att visa det genom ord eller det kemiska symbolspråket.

Jag kan förklara kemiska händelser i vår omgivning.

T.ex. varför bensin ger koldioxidutsläpp eller hur fett omvandlas till energi i vår kropp

Jag kan förklara en händelse eller situation genom att ge exempel och använda ord och begrepp som tillhör området.

Jag kan utförligt förklara en händelse eller situation och koppla det till andra händelser genom använda ord och begrepp som tillhör området.

Jag kan utförligt och fördjupande förklara en händelse eller situation och koppla det till liknande andra händelser genom använda ord och begrepp som tillhör området.

11) Kolatomens kretslopp

Jag kan förklara hur kolatomen reagerar med andra ämnen bildar nya ämnen. T.ex. från olja, till koldioxid till stärkelse

Jag kan på ett enklare sätt resonera kring kemiska reaktioner och   de hänger ihop med levande organismer, i marken, luften och vattnet. T.ex. hur kolatomen går från koldioxid till socker.

Jag kan på ett fördjupande sätt resonera kring kemiska reaktioner och de hänger ihop med levande organismer, i marken, luften och vattnet. T.ex. hur förbränning av kolväten påverkar våra hav.

Jag kan på ett fördjupande och jämförande sätt resonera kring kemiska reaktioner och de hänger ihop med levande organismer, i marken, luften och vattnet. T.ex. beskriva hur utsläpp av koldioxid påverkar balansen på jorden.

12) Vardagliga kemikalier

Jag kan förklara vad och varför vi använder t.ex. kolväten, alkoholer, plaster och näringsämnen

Jag kan förklara hur vi använder olika kemikalier och ge exempel på hur det hänger ihop med andra kemiska händelser.

Jag kan förklara hur vi använder olika kemikalier och förklara hur det hänger ihop med andra kemiska händelser.

Jag kan förklara hur vi använder olika kemikalier och förklara och jämföra hur det hänger ihop med andra kemiska händelser.Uppgifter

  • Sammanfattning alkoholundersökning

  • Sammanfattning alkoholundersökning

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: