Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer & värden 2020/2021

Skapad 2020-09-02 15:55 i Tågets förskola Lunds för- och grundskolor
ett exempel
Förskola
I vårt värdegrundsarbete använder vi olika metoder för att synliggöra alla människors lika värde och vikten av att visa empati och respekt i vardagen. Vi utgår från barnkonventionen samt läser böcker, sjunger sånger, genomför samarbetsövningar, ser film och dramatiseringar av vardagsdilemman av och med barn och personal. När saker i vardagen händer förs även dialog mellan barn och vuxna om vad som hänt och hur det känns. Som personal är vi goda förebilder genom att vara medskapande vuxna i barnens vardag.

Innehåll

Läroplansmål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

 

Planerade insatser

 • Arbeta tematiskt utifrån relevant litteratur som skapar tankar hos barnen och väcker deras nyfikenhet, där boksamtal har en central roll.
 • Använda dramatisering som ett språk av många i undervisningen
 • Utveckla vårt undervisande förhållningssätt 
 • Veckans lek för att skapa och behålla gemenskapen, öva turtagning och samarbete samt stärka självkänsla och självförtroende
 • Regelbundet samtala/reflektera i vardagen/samlingar tillsammans med barnen på olika sätt 
 • Ge samtalen i vardagen en central roll och visa på dess vikt
 • Visa och prata om att alla känslor är okej och hur man ser ut när man är i de olika känslorna
 • Måbravecka med fokus på relationer och välbefinnande

 

Förväntade effekter 

När vi ser att:

 • När barn hjälper någon annan i olika vardagssituationer som uppstår t ex i hallen vid av- och påklädning
 • När barn hämtar en vuxen om en kompis behöver hjälp
 • När barn klappar/tröstar en kompis som är ledsen
 • När barn vågar visa eller berättar hur de känner 
 • När barn väntar på sin tur 
 • När barn gör och säger förlåt
 • När barn berättar hur de tror att andra känner och benämner olika känslor

 

 

Metodval

Löpande observationer som sedan analyseras i vårt reflektionsunderlag. Detta för att fånga upp de avtryck vi ser i verksamheten som tyder på att arbetet mot de förväntade effekterna sker.

 

Nyckelbegrepp

Yngre

 • Kompis
 • Samsas
 • Hjälpa
 • Glad
 • Ledsen
 • Arg
 • Rädd 

Äldre

 • Trygghet
 • Hänsyn
 • Känslor
 • Samarbete
 • Gemenskap
 • Lika/olika

Vuxna

  • Empati
  • Respekt
  • Solidaritet
  • Medskapande
  • Mångfald
  • Integritet
  • Förtroende
  • Samspel
  • Förhållningssätt      

 

 

Kännetecken

Att barnen kan uttrycka saker som "jag känner..."

 

        

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: