Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska vecka 2-

Skapad 2020-09-02 16:13 i Tråsättraskolan Österåker
Grundskola F Engelska
Vi arbetar med alla delar av språket kontinuerligt: * Läsa * Skriva * Tala Även om engelska är ett språk man ofta hör och ser i vardagen, är det viktigt att man medvetet övar på språket, genom att exempelvis läsa och prata på engelska även utanför lektionstid.

Innehåll

Vecka 36

Projektarbete

 

Vecka 37

Projektarbete

 

Vecka 38

Diagnoser läs- och hörförståelse

 

Vecka 39

Boken “The bad beginning” - Kapitel 1-2

Läs boken och besvara frågor (Classroom). Jobba med glosorna i Quizlet.

 

Vecka 40

Boken “The bad beginning” - Kapitel ” - Chapter 3

Läs boken och besvara frågor (Classroom). Jobba med glosorna i Quizlet.

 

Vecka 41

Boken “The bad beginning” - Kapitel  - Chapter 4-6

Läs boken och besvara frågor (Classroom). Jobba med glosorna i Quizlet.

 

Vi kommer att titta på TV-serien för vissa av dessa kapitel, så vi kommer inte att läsa allt.

 

Vecka 42

Boken “The bad beginning” - Kapitel  - Chapter 7-9

Läs boken och besvara frågor (Classroom). Jobba med glosorna i Quizlet.

 

Vi kommer att titta på TV-serien för vissa av dessa kapitel, så vi kommer inte att läsa allt.

 

Vecka 43

Boken “The bad beginning” - Kapitel  - Chapter 10-13

Läs boken och besvara frågor (Classroom). Jobba med glosorna i Quizlet.

 

Vi kommer att titta på TV-serien för vissa av dessa kapitel, så vi kommer inte att läsa allt.

 

Vecka 45

Vi arbetar med det amerikanska presidentvalet, samt inleder nästa arbetsområde som kommer att utgå från låttexter där vi arbetar med olika språkliga och grammatiska delar.

 

Vecka 46-47 7E

Vi fokuserar på svenskan under dessa veckor, och tar ikapp den tiden vecka 48-49

 

Vecka 46-47 7MU

Vi arbetar med översättning av låttexter

 

Vecka 48-49

Vi arbetar med grundläggande grammatik, samt skrivning av kortare texter

 

Vecka 2-

Vi arbetar med läsförståelse, men också det muntliga. Mer information finns i Classroom, men kommer också att läggas till här.

Matriser

En
Reading comprehension 2

F
E
C
Förstå skrift
 • En  E 9
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  C 9
Visar inte tillräcklig förståelse av det huvudsakliga innehållet och uppfattar inte tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.

En
Reading comprehension 1

4

E
Förståelse
 • En  E 9
 • En  E 9
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.

En
Listening comprehension

Ännu inte E
E
C
A
Hörförståelse
Du visar din förmåga att förstå talad engelska från olika medier och sammanhang, samt med viss regional och social färgning.
 • En  E 9
 • En  E 9
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  C 9
 • En  C 9
 • En  A 9
 • En  A 9
 • En  A 9
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.

En
Arbetsområde grammatik

Grammatikprov

F
E
C
A
Grammatik
Visade kunskaper på grammatikfrågorna
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
BEDÖMS INTE PÅ DETTA PROV
Språklig variation och korrekthet
Skrivuppgiften
 • En  E 9
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  C 9
 • En  A 9
 • En  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: