Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sv Åk8, v36-40. Läsa roman och skriva novell

Skapad 2020-09-02 16:52 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Ett arbete i svenska för åk8 i romanläsning och skriva egen novell.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Läsa och skriva berättelser! Vi kastas in i ett mystisk kriminaldrama med tecken av saga. Röd som blod är en dramatisk och spännande tonårsroman som utspelar sig i Finland. Vi ska också skriva en egen berättelse, men kortare och mer komprimerad- en novell.

Innehåll

Mål: Följande förmågor arbetar vi med: 

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 
  • läsa och analysera skönlitteratur för olika syften, 
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, 
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer 

 

 

Centralt Innehåll: 

  • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter 
  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.  
  • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. 
  • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken och ordklasser. 

 

Arbetssätt: 

Det första projektet i svenska fokuserar på skönlitteratur. Vi kommer att läsa romanen Röd som blod av Salla SimukkaLäsförståelse av den kommer att vara en kontinuerlig del av arbetet.  

Olika skrivövningart.ex. karaktärsbeskrivning och gestaltning av situationerhjälper arbetet med novellskrivande. Vi arbetar med de typiska dragen för denna form, läser olika noveller, samt analyserar dem.  

 

Bedömning:  

I det här arbetet bedöms dels, elevernas förmåga till läsförståelse och att ge uttryck för den, dels förmågan att skriva en egen novell utifrån genrentypiska drag.  

Bokläsningen kommer att redovisas i en skriftlig läslogg och i en muntlig redovisning.  I läsförståelsen visar eleven vad hen kan återge för, bland annat, berättarperspektiv, uppbyggnad, miljö- och personbeskrivningar, personers identitet och livsvillkor. 

I skrivandet av novell bedöms elevens text utifrån berättande karaktärsdrag, uppbyggnad och språkligt uttryck, som t.ex. beskrivning och gestaltning.  

 

 

Måndag 

 

Tisdag 

 

Fredag 

 

Läxa/Att göra 

v35 

Texter, vad är det? 

Introduktion Röd som blod 

Skriv ett ord (skrivövning) 

Läsning av boken 

 

Beskriva en sak, grupp-uppgift 

Hur långt har ni kommit i boken? 

v36 

 

Dator-utlämning mm 

Läsning

romanen-svara  frågor 

Kartläggning 

Läsförståelse mm 

Läsläxa tom kap 4 

v37 

Genomgång 

Av novell. Gemensam analys 

Läsning roman samt svara på frågor

Titta  andra typer av berättandet.ex kortfilm. Skrivövningar 

Läsläxa t tisdag 

Tom kap 7, s.69 

v38 

 

Läsförståelse och skriva novell 

Läsning roman 

Gemensam 

återkoppling 

Skriva vidare 

Läsläxa tisdag, tom s128 

lämna in första utkast novell 

v39 

Skriva på sin novell 

 

Läsning och

förbereda muntlig redovisning 

 

Muntlig bokredovisning 

Läsläxa tisdag, tom s199 

Fredag, läsa ut boken  

 

v40 

Muntlig bokredovisning forts 

 

Skriva klart, lämna in novell 

 

 Skriva klart, lämna in novell 

 

Lämna in egen novell 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: