Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ped. planering Tornhagsskolan Tyska 9

Skapad 2020-09-02 17:30 i Tornhagsskolan Linköping
Grundskola F Moderna språk - språkval
Vi ska arbeta med temat resor och väder. Vi ska läsa texter, och öva läs - och hörförståelse, lära oss ord och fraser och öva muntlig och skriftlig förmåga.

Innehåll

 

Planering tyska år 9 Reisen und Wetter

 

Förmågor att utveckla: 

 • Läsa och förstå

 • Lyssna och förstå

 • Skriva och göra sig förstådd

 • Prata och göra sig förstådd

 • Använda språkliga strategier

 • Anpassa språket till syfte, mottagare och sammanhang

 

Vecka 

Texter att läsa

Övningar

Grammatik

34-35

Gewitter

Es sieht nach Gewitter aus s. 6-9

Läsa och förstå

Sammanfatta

Ordkunskap

ord till Das tanzende Boot

36

Ein Wochenende in Berlin 16-19

 

Bestämda artiklar: studiedag to-fre

37

Ausflug mit dem Fahrrad s. 26-29

Hörübung Die Studienreise

Läsa och förstå

Ordkunskap

Dramatisera (muntligt) 

 

38

Musik: 99 Luftballons

Lyricstraining

Översätta texten - avslutningen - återberätta på tyska i perfekt

Lyssna, ordkunskap

 

39

Hochwassaer s. 32-37

Väderord - Digilär

Skriva egna 

Lyssna på vädret

väderprognoser

Läsförståelse

Hörförståelse

Väderord/väderprognoser

Skriva och spela in egna väderprognoser

kasus - ackusativ/dativ + prepositioner

v 40

Repetera perfekt

Väderord/väder-prognoser

Skriva och spela in egna väderprognoser: Wie wird das Wetter in Linköping? 

Das Wetter in Linköping - manus och spela in, läxa - verben

Ny läxa

Türkisch del 2 13.35

Planera ett nytt tema: Meine Zukunft


Innehåll: 
 Texter, ordkunskap, grammatik, hör/läsförståelse, strategier för förståelse och kommunikation, film, musik.

Arbetssätt: Genomgångar, enskilt arbete, grupparbete, quiz

Examination: 

* Hör/läsförståelse

* Skrivuppgift

* Muntliga uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  M2  E 9
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  M2  E 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  E 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: