👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och Värden

Skapad 2020-09-02 17:13 i Henriksdal Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Undervisning i kommunikation och samarbete för att skapa ett bra gruppklimat, en god gruppkänsla och ge barnen de verktyg de behöver för att skapa bra möten med varandra.

Innehåll

 

1. Undervisningsplanering 

(Normer och värden)

Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

Empati, Ömsesidig respekt och förståelse för varandra.

Lära sig förstå/se och kunna läsa av varandra (dvs. ansiktsuttryck, ögonkontakt och kroppsspråk)

Lära sig lekregler och öka sin lekkompetens och språkliga förmåga.

Vi siktar mot målen:

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

Lpfö 18

Förskollärare ska ansvara för att varje barn får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,

 • Varför? (Syfte med undervisningen) Öka och bevara den empatiska förmågan. Tillägna sig de verktyg som behövs för att kunna kommunicera och fungera i det sociala samspelet. Förstå sitt och andras egenvärde. Få uppleva positiv spegling i varandra och den glädje det ger.

 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)
  Undervisningen genomförs i möten med varandra i tex. samlingar ,fria leken, i aktiviteter, reflektionsstunder tillsammans med barnen och vid matsituationer. I dessa möten ställer vi frågor, skapar diskussioner och lyfter funderingar för att öka medvetenheten och få verktyg att hantera vardagens kommunikation. Undervisningen handlar i stor utsträckning om att vi pedagoger är lyhörda och förstående inför varje person och situation och skräddarsyr undervisningen kring vad som behövs från tillfälle till tillfälle.
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
  Barnintervjuer med frågeställningar inom Normer och värden. Mindre grupper med reflektionsstunder.
 •  
 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras? För barnen på Diamanten.

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)
  Ansvarig förskollärare på avdelningen i samarbete med sitt arbetslag på Diamanten.

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara) Målet är att kunna se att barnen kan hantera fler sociala möten och inlärda sociala koder och kunna lösa konfliktsituationer mer självständigt.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18