Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högläsning på Korpen

Skapad 2020-09-02 17:09 i 223961 Förskolan Höjden Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Ett av våra fokusområden under höstterminen är HÖGLÄSNING. Här utvecklar vi språket på olika sätt samtidigt som vi tar del av spännande historier och roliga sagor, fantasi och verklighet, och jämför andras upplevelser med våra egna.

Innehåll

Vi har alltid läst mycket på Höjden och Korpen, men den här terminen lägger vi lite extra krut på att alla barn ska få många högläsningsupplevelser. Detta för att gynna barnens språkanvändning, ordförråd, tankar och fantasi. Vi testar olika textgenrer - sagor och berättelser av olika slag, men även exempelvis faktatexter och instruktioner. Vi läser även texter på andra språk än svenska. För att barnen ska vara involverade och för att det ska ske ett utökat språkligt lärande och en språk-, ord- och textmedvetenhet kommer en del av textläsningen att följas upp med boksamtal i mindre grupper, vilket även dokumenteras.

På Korpen planerar vi att ha planerad högläsning i halvgrupp eller mindre grupp ett par gånger i veckan samt minst en lässamling i veckan, då vi tillsammans undersöker olika böcker och texter. Dessutom har vi spontan bokläsning i stort sett varje dag. Vi uppmuntrar till boksamtal som utgår från barnens egna erfarenheter, tankar och idéer, undersöker ord och bilder. Vi tittar på hur boken börjar och slutar, hur författaren bygger upp historien, och vad som skulle kunna hända sen. Vi utmanar också barnen att vara källkritiska (på åldersadekvat nivå, förstås!) och uttrycka sina egna åsikter. Vi kan även följa upp högläsningen och boksamtalen med andra skapande uttryck, ex. dans, teater, måleri.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: