Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsning och boksamtal

Skapad 2020-09-02 18:31 i Lingenässkolan Kristianstad
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk
Vi ska lära oss att samtala om texter genom en metod som kallas sokratiska samtal. Det är en aktivitet som lär oss att upptäcka och förstå nya saker tillsammans med andra. Alla svar är rätt och alla ska få sin åsikt framförd. Vi ska även träna oss i att öppna upp för att eventuellt omvärdera våra åsikter.

Innehåll

Vi kommer att läsa boken Äventyrsveckan av Sofia Nordin. 

Vi ska arbeta i läsgrupper (halvklass) och helklass. Erika, Rasha och Lisa kommer att vara samtalsledare i grupperna.

Tillsammans kommer vi att lära oss en samtalsmetod som kallas sokratiska samtal.

Inför varje träff ska du förbereda dig genom att läsa ett antal kapitel och reflektera i din läslogg. Dessa instruktioner läggs in på vårt Classroom. När du har gjort uppgifterna kommer du förberedd till samtalet. Då kommer du att kunna delta på ett bra sätt.

Din insats kommer att bedömas löpande, vilket betyder att vi vuxna iakttar om/hur du är förberedd och om/hur du deltar i samtalen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
 • Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  SvA  4-6
 • Uttal, satsmelodi och sambandet mellan betoning och betydelse.
  SvA  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  4-6
 • Ord och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk. Synonymer och motsatsord.
  SvA  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: