👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik, åk 3, höstterminen 2021

Skapad 2020-09-02 18:28 i Flogstaskolan Uppsala
Grundskola 3 Musik
Vi ska självklart sjunga men vi ska även bli ännu säkrare på att läsa noter och kunna spela några enkla melodier på instrument. Kan du spela något instrument? Har du något favoritinstrument?

Innehåll

1. Konkretisering av syfte

Musiken finns ständigt runt oss. Du ska utveckla dina förmågor att:

 • prova på musik och instrument
 • kunna spela enkel melodi/komp
 • reflektera över musik som du ser, hör och upplever.

2. Undervisningens innehåll 

Du ska arbeta enskilt och i olika gruppsammanhang. Vi ska lyssna, titta på bilder och filmer. Förutom att använda skolans instrument ska du även arbeta digitalt.

Musicerande och musikskapande:

Du ska:

 • sjunga och spela på olika sätt; kanon, unisont och växelsång
 • sjunga kända barnsånger på olika språk (nordiska språk)
 • imitera och improvisera rörelser, rytmer, toner och musik
 • skapa musik till en saga.

Musikens verktyg:

Du ska:

 • använda rösten genom att variera rytm, klang och dynamik 
 • använda vissa instrument för att kunna spela enkel melodi/enkelt komp 
 • repetera och lära dig mer om musikens symboler och tecken.

Musikens sammanhang och funktioner:

Du ska:

 • samtala om musik som du lyssnar på
 • dela med dig av tankar, känslor, inre bilder och associationer
 • repetera din koll på olika instrument och instrumentgrupper
 • samtala om musik som kan kopplas till traditioner och högtider under hösten (Barnboksveckan, FN-dagen, Lucia och jul).

3. Bedömningsuppgifter

Under arbetets gång kommer vi att bedöma din förmåga att arbeta aktivt och kunna:

 • sjunga sånger 
 • spela instrument
 • skapa rörelser till musik
 • skapa och visa rörelser och ljud till en saga
 • benämna några musiksymboler och verktyg 
 • benämna några olika instrument och instrumentgrupper
 • känna till olika genrer
 • samtala om och dela med dig av dina känslor inför musik du hör och sjunger.

 

Ord och begrepp som du ska känna till och kunna:

genrer, associera, imitera, improvisera, instrumentgrupp, tangent-, sträng-, blås- och slaginstrument, klaviatur, rytm, klang, dynamik,

musiksymbol, noter, ackord, unison sång, växelsång och kanon.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3