Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Insändare

Skapad 2020-09-02 18:58 i Vifolkaskolan 7-9 Mjölby
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk
Insändare är en tidningstext där författaren vill påverka andra. Du kommer att få läsa olika insändare och diskutera insändarens olika delar. Du kommer också att få diskutera och argumentera muntligt kring många olika ämnen samt träna på att komma på motargument och att bemöta dem. Till sist ska du få skriva en egen insändare!

Innehåll

Målet med undervisningen

Vi kommer att arbeta med argumenterande text i form av insändare. När du är färdig ska du:

 • ha tränat på att uttrycka dina åsikter i tal och skrift
 • känna till hur en insändare är uppbyggd både till struktur och språk
 • läst och skrivit insändare  

 

Så här ska vi arbeta

 • korta muntliga övningar
 • du kommer att få kamratrespons på din text
 • värdeord och sambandsord
 • du ska skriva en egen insändare
 • alla instruktioner, skrivmallar och språktips finns i Classroom

 

Det här ska bedömas

 • din delaktighet muntligt och skriftligt på lektionerna
 • din skriftliga insändare

Uppgifter

 • Insändare

 • Ge respons på en insändare

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9

Matriser

Sv SvA
Insändare

På väg
E
C
A
Koppling till uppgiften
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Texten fungerar i huvudsak som en insändare.
Texten fungerar relativt väl som en insändare.
Texten fungerar väl som en insändare
Innehåll
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Din åsikt och dina tankegångar framgår. Din insändare innehåller enkla beskrivningar. Du behandlar ämnet för din insändare på ett enkelt sätt
Din åsikt och dina tankegångar framgår tydligt. Din insändare innehåller utvecklade beskrivningar. Du behandlar ämnet för din insändare på ett utvecklat sätt t.ex. genom att ha flera tydliga argument för din åsikt.
Din åsikt och dina tankegångar framgår tydligt. Din insändare innehåller välutvecklade beskrivningar. Du behandlar ämnet för din insändare på ett välutvecklat och nyanserat sätt t.ex. genom att ha flera tydliga argument för din åsikt och att du visar medvetenhet om andras perspektiv och åsikter.
Struktur
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Texten har rubrik, presentation av din åsikt och en signatur. Texten är nästan korrekt styckeindelad. Textbindningen är enkel.
Texten är sammanhängande. Textens struktur passar en insändare: du har rubrik, inledning med presentation av din åsikt, avslutning med en uppmaning och en signatur. Texten är styckeindelad. Textbindningen är utvecklad.
Texten är sammanhängande med välutvecklad textbindning. Texten är välstrukturerad genom träffsäker rubrik, effektiv inledning, presentation av åsikten, avslutning med en uppmaning samt en väl vald signatur. Texten har också konsekvent genomförd styckeindelning. Textbindningen är välutvecklad.
Språk och stil
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Ordvalet är varierat och passar en insändare. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande, tex genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten. Meningsbyggnaden är välfungerande och varierad, tex genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Skrivregler
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: