Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal åk 7

Skapad 2020-09-02 19:18 i Britsarvsskolan Falun
Grundläggande talförståelse
Grundskola 7 Matematik
Under detta arbetsområde ska vi lära oss mer om tal i olika former. Vi kommer repetera de fyra räknesätten. Vi kommer också lära oss att göra beräkningar med negativa tal. Vi kommer studera tal i bråkform och decimalform och lära oss hur dessa former hänger ihop.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsats

 

Detta ska vi arbeta med (Centralt innehåll): 

 

 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.

 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.

 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Det här ska du ha kunskap om:

 • de fyra räknesätten: skriftliga och huvudräkningsmetoder 

 • negativa tal: addera och subtrahera negativa tal

 • tal i bråk- och decimalform: skriva, storleksordna och växla mellan dessa former.

 • växla mellan bråkform och blandad form

 • addera och subtrahera tal i bråkform

 • avrundning av tal

 • multiplicera och dividera med 10,100 och 1000 

Begrepp

naturliga tal, jämna tal, udda tal, negativa tal, bråkform, blandad form, decimalform, tallinje, addition, term, summa, subtraktion, differens, multiplikation, faktor, produkt, division, täljare, nämnare, kvot, avrunda, närmevärde, tusentalssiffra, hundratalssiffra, tiotalssiffra, entalssiffra, tiondelssiffra, hundradelssiffra.

Bedömning

Under det här arbetsområdet kommer följande att ligga till grund för bedömning:

 • Diagnos och skriftligt prov 

Matriser

Ma
Bedömningsmatris matematik

Insats krävs
Begrepp
Eleven har...kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i ...sammanhang på ett... fungerande sätt.
...grundläggande..välkända...i huvudsak fungerande..
...goda...bekanta...relativt väl..
...goda...bekanta...relativt väl..
Metod
Eleven kan välja och använda...fungerande matematiska metoder med... anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med...resultat.
...i huvudsak...viss.. tillfredsställande..
...ändamålsenliga..relativt god...gott..
...ändamålsenliga och effektiva..goda...mycket gott...
Kommunikation
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ...fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med...anpassning till syfte och sammanhang.
...i huvudsak...viss...
...ändamålsenligt.. förhållandevis god..
..ändamålsenligt och effektiva..god..
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: