Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit Matematik 4A - kapitel 2 Multiplikation

Skapad 2020-09-02 20:37 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Favorit matematik 4a kapitel 2
Grundskola 4 Matematik
Under den här perioden kommer vi arbeta med att repetera multiplikationstabellerna, hitta bra strategier för huvudräkning och skriftliga räknemetoder som passar till uppgifterna samt lösa enkla rutinuppgifter med multiplikation .

Innehåll

Period - Vi kommer att arbeta med detta under veckorna 39 - 43.

V 39 Vi repeterar multiplikation med 2, 4 och 8 s 54 - 57.

         Vi repeterar multiplikation med 3, 6 och 9 s 58 - 61. 

         Vi repeterar multiplikation med 5, 7 och 10 s 62 - 65.

v 40 Multiplikation med Tiotal och hundratal s 66 - 69.

        Multiplicera talsorter s 70 - 73.

        Vi repeterar multiplikation med uppställning s 74 - 77.

v 41  Multiplicera med tvåsiffriga tal s 78 - 81 

         Vi övar s 82 - 85

v 42  Multiplikation med minnessiffra s 86 - 89 

        Multiplikation med flera minnessiffror s 90 - 93.

V 43 Vi övar och Vad har jag lärt mig s 96 - 103

         Prov 2.

Arbetssätt - Vi kommer att ha genomgångar, samt arbeta både individuellt och i grupp. Vi arbetar med matematikboken Favorit matematik 4A. Efter avslutat område gör vi ett prov.

 

Centralt innehåll/Mål efter avslutat arbetsområde - 

- Du ska kunna göra en multiplikationsuppställning med tal mellan 10-1000

- Du ska kunna göra en multiplikationsuppställning med flera minnessiffror

- Du ska kunna multiplicera med mellanled talsorterna för sig

- Du ska kunna multiplicera med hela tiotal och hundratal utan uppställning, t.ex. 3*70 och 6*900

- Du ska kunna lösa problem och förstå textuppgifter inom arbetsområdet

- Du ska kunna begreppen multiplikation, faktor, produkt och multiplicera

 

Utvärderingsformer - Du kommer att bedömas summativt genom ett prov på hela kapitlet och formativt genom aktivt deltagande på lektionerna såväl enskilt som i gruppuppgifter. 

 

Prov: V.43 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: