Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Revolutioner

Skapad 2020-09-02 20:26 i Ytterbyskolan Kungälv
Grundskola 7 – 9 Historia
I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig mer om hur världshandeln förändrades och fann nya vägar. Du kommer också att få lära dig om tre olika revolutioner som kom att förändra människors vanor, tänkande och livsvillkor. Allt detta spelade en avgörande roll i världshistorien. Utan alla dessa förändringar hade världen antagligen sett helt annorlunda ut.

Innehåll

Vi börjar arbetsområdet med att prata mer om världshandelns utökning och förändring. Det för oss in på kolonialism. Därefter pratar vi om revolutioner! Det blir fokus på industriella revolutionen, amerikanska revolutionen och franska revolutionen. 

 

Preliminär planering för arbetsområdet: 

v. 36 tors-fre Den ökade världshandeln

v. 37 mån-tors Industriella revolutionen

v. 37 fre + v. 38 mån Amerikanska revolutionen

v. 38 tors-fre Franska revolutionen

v. 39 + v. 40 mån Arbete med fördjupningsuppgift (orsak-förlopp-konsekvens samt analys/reflektion)

Inlämning av fördjupningsuppgift: v. 40, mån 28/9 kl 18. 

 

Mer info om innehåll och om fördjupningsuppgiften kommer löpande i classroom. Under arbetsområdet blir det genomgångar, filmklipp, små diskussioner och arbete med begrepp och uppgifter/frågor. Arbetsområdet avslutas som sagt med en fördjupningsuppgift. Vi använder oss av Gleerups historia (aktuella IDnr kommer i classroom). 

Uppgifter

 • Fördjupningsuppgift revolutioner

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  C 9
 • Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  C 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  C 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  C 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Hi  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  A 9
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  A 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  A 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  A 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: