Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets former 7B Bleketskolan

Skapad 2020-09-02 20:40 i Bleketskolan Tjörn
Grundskola F
I den här introduktionskursen i biologi på högstadiet får ni lära er om hur man definierar liv, vad alla organismer på jorden har gemensamt och hur de är uppbyggda. Vi kommer även jobba med bakterier och virus.

Innehåll

 

Planering Biologi årskurs 7 ht20

Livets former

När: v. 34 – v. 38

Arbetssätt:

Föreläsningar

Gruppdiskussioner

Läsa/lyssna på biologiboken

Uppgifter och övningar

Examination:

Aktivitet under lektioner

Aktivitet under diskussioner vi har

Prov torsdag vecka 38

Vad ingår?

-          Kapitel 1:

o   Vad är liv? sid 2 – 9

o   Bakterier, arkéer och virus: sid 82 – 86

-          Anteckningar gjorda i ert anteckningsblock

-          Viktiga begrepp, se tabell nedan

Kapitel 1

Viktiga begrepp

Vad är liv - sid 2 – 9

Allt liv har följande gemensamt:

-          Celler

-          Förökning

-          Behöver energi

-          Reagerar på omgivningen

-          Tar upp ämnen från omgivningen

-          Ger ämnen till omgivningen

 

Celler och deras uppbyggnad

-          Djurcell

-          Växtcell

-          Bakteriecell

-          Svampcell

DNA, gener

Art, släkte, familj

 

 

Bakterier, arkéer och virus - sid 82 – 86

Bakterier

-          Nedbrytare

-          Parasiter

-          Nyttiga bakterier

Arkéer

-          Liknar bakterier, men har annorlunda cellvägg

-          Lever i extrema miljöer

Virus

-          Saknar ämnesomsättning, ej levande

-          Parasiter

-          Angriper celler hos djur, växter, svampar

-          Sprider sjukdomar

T.ex. Covid-19, HIV, influensa

o   Vaccinering

 

Länkar till föreläsningar på Youtube som utgår från Biologi Direkt kapitel 1:

Livets förutsättningar: https://www.youtube.com/watch?v=rPjPa1UpJd0&list=PLp3NbHYYT6eT4-Rl28-SXbWwiR-d3ddKW

Livets indelning: https://www.youtube.com/watch?v=L88WFRsEgp0&list=PLp3NbHYYT6eT4-Rl28-SXbWwiR-d3ddKW&index=2

Bakterier, arkéer och virus: https://www.youtube.com/watch?v=g6bZqWJbvss&list=PLp3NbHYYT6eT4-Rl28-SXbWwiR-d3ddKW&index=3

Centralt innehåll

Natur och samhälle

- Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Biologins metoder och arbetssätt

·       - Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

·       - Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.

·       - Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Biologin och världsbilden

·       - Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.

·       - Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.

Kunskapskrav som examineras

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.

Eleven kan ge exempel och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: