Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 2

Skapad 2020-09-02 22:16 i Stordammens skola Uppsala
Grundskola 2 – 3 Teknik
Teknik är en stor del av vår vardag men vad är teknik? Tillsammans med andra konstruerar vi egna byggen och förstår tekniken runt omkring oss.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt.

 

Arbetsområde

 • Vi kommer att samtala och diskutera teknik, vad det är samt hur tekniken har förändrats över tid utifrån undervisningsavsnitt kring teknik.
 • Vi kommer att titta på serien "Evas funkarprogram" och serien "Mitt liv som grej" och lära oss om vardagsnära ting som finns runt omkring oss. Varför finns plåstret till exempel och hur såg tandborsten ut för 100 år sedan?  
 • Vi kommer att konstruera olika saker i mindre grupper och enskilt. 
 • Vi kommer att titta på våra konstruktioner och skisser och berätta hur vi tänker för varandra.
 • Vi kommer att arbeta med de vanligaste sex enkla maskinerna:  lutande planet, hjulet, skruven, blocket, kilen och hävstången.
 • Vi kommer även ta reda på hur tekniken har förändrats över tid för att anpassas efter våra behov.

 

Metod 

 • Vi kommer att ställa hypoteser.
 • Vi kommer att utvärdera, hur gick det? 
 • Vi kommer att dokumentera.
 • Vi kommer diskutera i grupper.
 • Vi kommer skriva.
 • Vi kommer skissa olika skisser och ritningar. 
 • Vi kommer att bygga och konstruera.
 • Vi kommer att titta på olika filmer.

 

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

 • samtala kring teknik
 • i skrift berätta vad du har upptäckt/lärt dig med ämnesspecifika ord som hör till
 • visa att du kan göra en skiss och en konstruktion tillsammans med en kompis och i grupp.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: