Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - att skriva olika slags texter

Skapad 2020-09-02 22:26 i Vällsjöskolan Härryda
Grundskola 4 Svenska
Det finns många olika slags texter. Vi behöver kunna förstå hur texterna är uppbyggda och kunna skriva egna texter. Vi skriver också på olika sätt, beroende på vem som ska läsa texten. När vi skriver olika texter tränar vi på hur man strukturerar dem, hur man kan använda olika hjälpmedel som tankekartor och hur man kontrollerar stavningen.

Innehåll

VARFÖR? 

Vi ska lära oss detta för att kunna skriva texter på olika sätt och till olika mottagare. Se även syfte från kursplanen längre ned i planeringen. 

 

VAD? 

Vi kommer under årskurs 4 att arbeta med olika slags genrer av texter, som återberättande text, berättande text, instruerande text, beskrivande text, förklarande text och argumenterande text. 

Vi skall lära oss att:

 • förstå vad syftet med olika texttyper är 

 • hur olika texter är uppbyggda, vilka delar de består av och i vilken ordning delarna kommer

 • vilka språkliga drag som är typiska för de olika texttyperna och träna på att använda dem

 • träna på att ge och respons och bearbeta en text efter att man fått respons på den 

 • på egen hand kunna planera och skriva text av varje texttyp

 

HUR? 

Hur ska vi lära oss?
I klassen använder vi läromedlet Zick Zack för att träna de olika textgenrerna. Vi kommer att arbeta enligt cirkelmodellen.

VI kommer att: 

 • arbeta med en texttyp i taget
 • se och läsa många exempel på den aktuella texttypen
 • arbeta gemensamt med modelltexter och lära oss känna igen texttypens innehåll, syfte och struktur
 • arbetar med de språkliga drag som är typiska för den aktuella texttypen (grammatik, sambandsord, ord, språkliga knep osv.)
 • skriva en gemensam text och öva på det vi lärt
 • ge och få respons av en kamrat, samt bearbeta och förbättra texten
 • planera och skriva på egen hand en text, därefter bedöma den själv och få bedömning av din lärare. 

 

BEDÖMNING:

Du kommer att få träna på att skriva olika texter och få reda på hur du kan utveckla och förbättra dem. Sedan får du skriva en text som bedöms av din lärare. 

Jag bedömer dina texter utifrån hur väl du visar din förmåga:

 • att skriva texter med begripligt innehåll och hur man skriver de olika texterna.
 • att skriva med riktig meningsbyggnad och grammatik.
 • att variera språket.
 • att använda skriv- och stavningsregler.
 • att beskriva handling, miljö och karaktärer.
 • att ge och ta respons och förbättra din text

Uppgifter

 • Skapa en annons SV-uppgift

 • Skriva berättelse - Ödehuset

 • Skriv en fabel

 • Skriva beskrivande text om ett djur

 • Återberättande text - Wendelsdagen

 • Återberättande text - hundvalpen

 • Fabel

 • Berättelse med tärning

 • Instruerande text (instruktion)

 • Skapa film av fabeln

 • Berättelse

 • Skriva återberättande text

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  4-6
 • Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: