Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig presentation

Skapad 2020-09-03 07:40 i Ljungsbro skola Linköping
En muntlig presentations viktigaste uppgift är att berätta eller informera lyssnarna om något. Muntlig presentation används ofta i arbetslivet, t ex när man ska informera om något för sina arbetskamrater. I medier används muntliga presentationer t ex i form av film på Youtube och nyheter på tv.
Grundskola 7 – 9 Svenska
En muntlig presentations viktigaste uppgift är att berätta eller informera lyssnarna om något. Muntlig presentation används ofta i arbetslivet, t ex när man ska informera om något för sina arbetskamrater. I medier används muntliga presentationer t ex i form av film på Youtube och nyheter på tv.

Innehåll

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vT7HJMnt5uiWh1H-XenfHJsWgaC_-RNBgizixN1F1ezJLO-3FNSgonsh-xdXDn-BywK9Ek7GcxSUKZH/pub?start=false&loop=false&delayms=3000

 

I detta kapitel får du veta:

 • Vad en muntlig presentation är.
 • Hur du pratar inför en grupp.
 • Hur du planerar en muntlig presentation.
 • Hur du genomför en muntlig presentation.
 • Hur du använder kroppsspråk, röst och taltempo.

 

Samtidigt tränar du:

 • Läsa texter.
 • Diskutera texter.
 • Förstå texter.
 • Ge och få respons.
 • Bearbeta texter.
 • Utvärdera.

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Skapa en digital presentation som du presenterar för din grupp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9

Matriser

Sv
Bedömningsmall muntlig presentation

- >
- >
- >
- >
Struktur
Presentationen hänger ihop till viss del.
Presentationen har en röd tråd.
Presentationen har en tydlig röd tråd, inledning, uppdelning i olika områden och ett markerat slut.
Presentationen innehåller även sidospår (t.ex. berätta en historia, svara på en fråga, spontana kommentarer) med röd tråd.
Språk, ord och begrepp
Språket är för krångligt. Det finns få eller inga begrepp som tillhör ämnet.
Språket är ibland krångligt. Det finns några viktiga begrepp som tillhör ämnet.
Språket är varierat och mestadels ditt eget. Det finns viktiga ord och begrepp som tillhör ämnet.
Språket är välutvecklat och helt ditt eget. Det finns viktiga ord och begrepp som tillhör ämnet och de används i rätt sammanhang.
Sakkunskap/fakta
Viktig fakta saknas och/eller det finns felaktiga uppgifter.
Presentationen ger en god helhetsbild i ämnet.
Presentationen ger en god helhetsbild i ämnet och en eller flera detaljer och/eller konkreta exempel för en större förståelse.
Ämnet presenteras på ett personligt sätt och med en tydlig helhetsbild och flera självständigt uppsökta konkreta detaljer/exempel.
Ögonkontakt
För mycket innantill-läsning och liten ögonkontakt med publiken.
Viss innantill-läsning och viss ögonkontakt med publiken.
Stödord används och mycket kontakt med publiken finns.
Fritt framförande med mycket och fri publikkontakt.
Hjälpmedel
Hjälpmedlet används för att hålla den röda tråden.
Presentationen blir tydligare med hjälp av t.ex. bilder.
Något hjälpmedel används för att göra presentationen tydligare och mer intressant.
Presentationen görs mer begriplig och intressant med hjälp av hjälpmedel eller effekter.
Ny aspekt
Anpassning till mottagare
Framträdandet är till viss del anpassat till mottagaren.
Framträdandet är väl anpassat till mottagandet
Framträdandet är mycket väl anpassat till mottagaren.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: