Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Addition och subtraktion – talen 5 och 6

Skapad 2020-09-03 07:41 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 1 Matematik
Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att du utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Vi kommer att arbeta med matematiska ord och begrepp så att du kan utveckla dina kunskaper när det gäller att förstå och förklara matematik.

Innehåll

Period - v.38-v.39

 

Arbetssätt - Du kommer att få arbeta enskilt, par och i grupp. Du kommer att få arbeta laborativt och med digitala verktyg, exempelvis via matematikbok, Nomp och Tankenötter. Vi kommer även se anpassade filmer, ha högläsning och diskutera bilder, räknehändelser samt övriga frågor som kan uppkomma inom matematikens värld. 

 

 

Centralt innehåll/Mål efter avslutat arbetsområde - egenformulerad text i punktform från centralt innehåll samt vid behov

ord- och begreppslista över ämnesspecifika ord och begrepp.

 

Utvärderingsformer - Du visar dina kunskaper genom att aktivt delta under lektionerna: lyssna, svara, berätta och diskutera. Samtal kommer ske både individuellt och i grupp. Du kommer också få möjlighet att visa dina kunskaper muntligt och skriftligt i form av diagnoser och skolverkets bedömningsstöd. Det kommer vara tydligt när vi övar och när det är bedömningstillfällen.

 

 

Preliminär veckoplanering - v.38 talet 5, addition och subtraktion samt övriga tankenötter anpassade utefter område. 

                                            v.39 talet 6, addition och subtraktion samt övriga tankenötter anpassade utefter område.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: