Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningsplan Fjärilen ht 2020

Skapad 2020-09-03 08:51 i 014691 Förskolan Kistahöjden Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola
Fjärilen ht 2020

Innehåll

Fjärilen har för närvarande 13 inskrivna barn. På avdelningen arbetar en förskollärare 100% och två barnskötare 100%. Vi har barn i åldrarna 1–3 år.

Vår nuvarande grupp består av många nya barn och vårt fokus den första tiden är att få alla barn att känna trygghet, lära sig förskolans rutiner och regler och hitta sin plats i gruppen.

 

Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande:

 

Vårt mål är att fokusera på språket och matematiken i vardagen och under planerade situationer.

Mål:

Öka barnens ordförråd

Antalsuppfattning

 

 

 Vi arbetar ständigt med barnkonventionen och har på vår förskola valt att fokusera på artikel 12.

 

 ”Alla barn har rätt att utrycka sin mening och få den respekterad”

 

 Barnen uttrycker sin mening 

 

 Barnen respekterar varandras åsikter

 

Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden:

 

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 

– ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

 

 -Intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

 

-Förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

LPFÖ 18

 

 

Organisering av miljö - material för att nå målbilden:

 

Miljön ska vara stimulerande och väcka barnens nyfikenhet samt lust att lära därför är den anpassad efter barnens intressen och innehåller visuella tecken och bilder som är lätta för barnen att se.

Babblarfigurerna förekommer i olika former på avdelningen. Vi räknar med Babblarna, ser känslouttrycken de har, leker med mjukisfigurerna och handdockorna samt lägger pussel. 

 

 Vi har en färgglad miljö och har satsat på att hålla rummen stilrena men med starka färger på vissa utvalda platser. Detta för att det inte ska bli för rörigt för barnen och för att de ska kunna fokusera bättre.

Vi har en Babblarhörna där vi har vår samling med regnbåge, Babblarfigurer och bilder som relaterar till varje figur. Under varje figur finns det bild på fötter i samma färg så att barnen kan se var de ska vara och koppla figuren med sin färg. 

 

Vi kommer att även arbeta med detta på gården, läsa, sjunga och ha skattjakt där vi letar efter föremål från boken som är gömda på gården. 

 

 

 

Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen för att stödja barnens utveckling och lärande kopplat till målbilden och de valda läroplansmålen:

Vi använder oss av boken "I Bobbos väska" och konkretiserar innehållet med sakerna som finns i väskan : Penna, blomma, bil mm. Vi målar, pysslar och sjunger om föremålen. Vi läser boken, lyssnar och tittar på den digitala sagan. 

Vi lockar barnen till att delta och vara aktiva under våra lässtunder. Vi använder oss av ansiktsuttryck och kroppsspråk samt läser, berättar och sjunger med inlevelse. Genom att använda teckenstöd från boken som komplement för bilderna, ger vi alla barn förutsättningar för delaktighet och stöd i deras språkutveckling.

 

 

Aktiviteter/tema kopplat till målbilden:

 Tema Babblarna, boken "I Bobbos väska" 

 

Pedagoger som benämner och sätter ord på föremål och händelser

 

Samlingar med högläsning, matematiska begrepp och dramatisering av boken 

 

Sångkort och böcker

 

Appen: Babblarna och friends 

 

Memory kort från spelet Lotto

 

Pyssla med pärlor, måla, rita 

 

Arbeta med teckenstöd

 

Arbeta med turtagning

 

Arbeta med att säga stop/respektera när andra säger stop

 

 

Så här tar vi fram pedagogisk dokumentation som stödjer vårt systematiska kvalitetsarbete:

 

Vi dokumenterar med hjälp av bilder och gör enkla kollage. Dessa sätter vi upp på väggarna så att barnen och vårdnadshavarna i efterhand kan se och reflektera över våra aktiviteter. Vi använder oss även av lärloggarna på skolplattformen. Denna dokumentation har vårdnadshavarna tillgång till i hemmet vilket skapar tillfällen för dem att sitta med sina barn och samtala om vår verksamhet.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: