Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pippi Långstrump-tema

Skapad 2020-09-03 09:10 i Sjögårdens förskola Kristianstad
Förskola
Uppmuntra till lek med ord, återberätta och samtal kring texter och bilder i böcker och sånger. Inspirera till lek och rörelse.

Innehåll

 • Vi sjunger Pippi-sångerna regelbundet och vi använder oss av sångkort, pippifigurer, digitala bilder och filmklipp.
 • Vi pratar och lär oss om Pippis djur. Tittar i böcker,digitala bilder och filmklipp.
 • Vi låter Pippi inspirera till rörelse på olika sätt.
 • Vi använder oss av böcker och bilder, läser och samtalar tillsammans.
 • Skapande verksamhet.
 • Använder oss av TAKK för att förstärka språket.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: