Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi - PULS naturen

Skapad 2020-09-03 09:24 i Lingenässkolan Kristianstad
Under de närmaste veckorna kommer vi att lära oss om skogen, ekosystem och näringskedjor som finns i skogen samt djur och växter som finns i skogen.
Grundskola 4 – 6 Biologi
Under de närmaste veckorna kommer vi att lära oss om skogen, ekosystem och näringskedjor som finns i skogen samt djur och växter som finns i skogen.

Innehåll

Mål:

 • Djurs, växters och andra organismers liv.
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter.
 • Naturtyper i Sverige och världen.
 • Vad ekosystem är och hur de fungerar.
 • Biologisk mångfald.
 • Människan i ekosystem.

 

Begrepp som vi kommer lära oss:

 • Biologi
 • Natur
 • Art
 • Nedbrytning
 • Nedbrytare
 • Klimat
 • Naturtyp
 • Lövskog
 • Barrskog
 • Ekosystem
 • Näringskedja
 • Näringsväv
 • Kretslopp
 • Biologisk mångfald

 

Jag bedömer fortlöpande under dessa veckor och elevernas resultat kommer synas på Unikum. Eleverna får även återkoppling muntligt.

 

Underlag för bedömning:

 • Elevernas reflektioner och analyser i grupp och egna prestationer i helklass.
 • Elevernas läxor, läxförhör och enskilda uppgifter som görs under lektionstid.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6

Matriser

Bi
Biologi - PULS naturen

Naturen - skogen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skogar
Barrskog och lövskog
 • Bi
Jag berättar namnen på Sveriges skogstyper.
Jag berättar namnen på Sveriges skogstyper och förklarar minst en sak om varje.
Jag berättar namnen på Sveriges skogstyper och förklarar minst två saker om varje.
Näringskedja
 • Bi
Jag ritar en näringskedja.
Jag ritar och beskriver en näringskedja.
Jag ritar och beskriver en näringskedja och ger exempel på fler näringskedjor.
Kretslopp
Jag ritar ett kretslopp.
Jag ritar och beskriver ett kretslopp.
Jag ritar och beskriver ett kretslopp och ger exempel på fler kretslopp.
Nedbrytning
Jag berättar 1 steg i nedbrytningsprocessen.
Jag berättar minst 2 steg i nedbrytningsprocessen.
Jag berättar minst 2 steg i nedbrytningsprocessen och ger exempel på nedbrytare.
Ekosystem
 • Bi  4-6
Jag ger 1 exempel på ekosystem.
Jag ger minst 2 exempel på ekosystem och förklarar minst 1 sak om varje.
Jag ger minst 2 exempel på ekosystem och förklarar minst 2 saker om varje.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: