👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reportage

Skapad 2020-09-03 09:45 i Kyrkskolan 7-9 Ludvika
Arbeta med specifik texttyp och förmedla händelser efter syfte och mottagare
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Nu ska du få möjlighet att arbeta med din skriftliga förmåga. Du ska få skriva ett reportage, och lära dig mer om den texttypen. Faktatext eller åsiktstext? Vad är egentligen ett reportage? Kännetecken?

Innehåll

 

Centralt innehåll från Lgr 11:

 


Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
Redigering och disposition av texter med hjälp av dator.
Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Meningsbyggnad på svenska i jämförelse med elevens modersmål samt hur orsakssamband kan formuleras genom olika typer av bisatser.

 

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra en presentation.

 

Undervisning

Du ska nu få arbeta med att lära dig mer om texttypen reportage. Du kommer få läsa och analysera reportage, samt skriva ett reportage om en historisk person.

Viktigt att du förstår och kan använda nedanstående termer och begrepp.

 

 • Rubrik
 • Ingress
 • Brödtext
 • Bild
 • Bildtext

 

Reportaget

Reportaget

Består av rubrik, ingress, och brödtext. Berättar om en nyhet, men skiljer sig från artikeln genom att vara längre och mer detaljrik. Reportaget ska vara mer som en berättelse, ge läsaren en upplevelse om att vara där, förmedla upplevelser av miljön, personerna och händelserna gärna genom sinnen som doft, syn och hörsel. Detaljerna är viktiga, men också att det som beskrivs bygger på fakta och att det är korrekt.

I texten ska läsaren få svar på frågorna: När? Var? Hur? Vad? Vem? och Varför?

Rubrik som väcker intresse.
Ingress som tar upp det viktigaste (sammanfattar).
Brödtext som fördjupar innehållet och förmedlar en upplevelse.

 

Du kommer också att muntligt få presentera din person som du skrivit ett reportage om.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  SvA  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9

Matriser

SvA
Reportage

Reportage

E
C
A
Form
Texten fungerar i huvudsak som en reportage. Du har bla en intervju eller(och) enkel fakta och enkla beskrivningar.
Texten fungerar relativt väl som en reportage Du har bla en intervju eller(och) utvecklad fakta och utvecklade beskrivningar.
Texten fungerar väl som en reportage. Du har bla en intervju eller (och) välutvecklad fakta och välutvecklade beskrivningar.
Innehåll
Du har fått med rubrik, ingress, brödtext och bild med bildtext.
Du har fått med en utvecklad rubrik, ingress, brödtext och bild med bildtext.
Du har fått med en mycket väl utvecklad rubrik, ingress, brödtext och bild med bildtext.
Struktur
Reportaget är i huvudsak sammanhängande och i huvudsak logiskt uppbyggd med enkel textbindning. Du försöker blanda fakta med beskrivningar och intervjun.
Reportaget är sammanhängande och till stor del logiskt uppbyggd med utvecklad textbindning. Du blandar fakta med beskrivningar och intervjun på ett fungerande sätt.
Reportaget är sammanhängande och logiskt uppbyggd med välutvecklad textbindning. Du blandar fakta med beskrivningar och intervjun på ett välfungerande sätt.
Språk
Du tillämpar viss språklig variation men ordvalet är i huvudsak enkelt. Meningsbyggnaden är enkel och fungerar i huvudsak. Du använder språket för att "måla en bild" på ett enkelt sätt.
Ordvalet är varierat och passar till stor del för en notis. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Du använder språket för att "måla en bild" på ett fungerande sätt.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt. Det passar väl för en notis. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Du använder språket för att "måla en bild" på ett välfungerande sätt.
Skrivregler
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för exempelvis skiljetecken, styckeindelning och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för exempelvis skiljetecken, styckeindelning och stavning.
Du följer väl skriftspråkets normer för exempelvis skiljetecken, styckeindelning och stavning.

SvA
Matris för muntlig presentation

E
C
A
Fakta
Ha tillräckligt med relevant fakta.
Har utförlig och relevant fakta.
Har mycket utförlig och relevant fakta.
Röd tråd
Strukturen i talet och går att följa.
Strukturen i talet är god. Har en tydlig inledning och avslutning. Tydliga övergångar.
Strukturen i talet är mycket god. Har en mycket tydlig inledning och avslutning. Mycket tydliga övergångar.
Berätta fritt
Är delvis bunden till manus.
Är till största delen fri från manus.
Är helt fri från manus, vilket bara används som ett stöd.
Tala
Talar med röstvolym och hastighet så att framförandet går att följa.
Anpassar röstvolym och talhastighet så att framförandet blir intressant och lätt att följa.
Anpassar röstvolym och talhastighet så att framförandet blir intressant och mycket lätt att följa.
Ögonkontakt
Har viss ögonkontakt med mottagaren.
Har ofta ögonkontakt med mottagaren.
Har god ögonkontakt med mottagaren.
Bild
Eleven visar en bild eller ett föremål som förstärker presentationen.
Eleven använder hjälpmedel vid planerande och genomförande som förstärker presentationen på ett bra sätt.
Eleven använder hjälpmedel vid planerande och genomförande som förstärker presentationen på ett mycket bra sätt.