Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Farmorsklubben

Skapad 2020-09-03 10:47 i Långevi förskola Bengtsfors
Förskola
I farmorsklubben deltar alla barn på Skalman som är födda 2016. I vår klubb kikar vi i Bertas experimentbok. Vi gör enkla och spännande experiment med saker som finns runt omkring oss i vår vardag. Vi gör även andra experiment som vi bestämmer tillsammans. Det är också fokus på miljön då vi efter varje experiment pratar om var vi ska slänga olika material.

Innehåll

Bakgrund

Tanken är att på ett enkelt och roligt sätt väcka barnens intresse för naturvetenskap. Genom olika former av experiment och konstruktioner ska vi öva vår kunnighet i teknik, fysik och kemi. 

 

Mål

 • Vi ska lära oss att vår vardag är omgiven av kemi, fysik och teknik.
 • Vi ska ha en rolig timme i veckan där vi lyfter funderingar och pratar om hur det kommer sig att det blir som det blir i experimenten. 
 • Skapa nyfikenhet, upptäckarglädje och samarbete i barngruppen.
 • Skapa tillfällen där barnen får utforska, upptäcka och utveckla sina tankar och kunskaper inom fysik, kemi och teknik.

 

Metod

 • I Bertas experimentbok finns enkla experiment som vi kommer att genomföra. Vi gör ett experiment/vecka. Berta kommer själv att närvara i form av en handdocka. Före varje experiment från Bertas experimentbok läser vi en saga om Bertas upptåg.
 • Vi kommer också att genomföra experiment utanför Bertas experimentbok
 • Vi diskuterar och barnen får själva tänka och svara på frågor som, Vad tror du kommer hända? Varför tror du det? Hur tänker du? Efter experimentet diskuterar vi och reflekterar över: Vad hände? Varför blev det som det blev? 
 • Vi kommer också prata om källsortering, var vi ska slänga eller lägga undan överblivet/använt material. 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: