Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alfabetika Lyssna efter fonem

Skapad 2020-09-03 11:10 i Björnkärrsskolan Linköping
Här skriver du en kort beskrivning av din pedagogiska planering som enbart syns i Skolbanken för andra pedagoger.
Grundskola F Svenska Svenska som andraspråk
Vi lyssnar efter bokstavsljuden i ord och skapar grunden till läsning.

Innehåll

Övergripande syfte från Läroplanen:

Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för och sin förmåga att kommunicera med tal- och skriftspråk (Lgr11).

Undervisningen ska uppmuntra och utmana eleverna att pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga. Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi, inlevelse och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt.

I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer.

 

Undervisning/arbetssätt - Så här kommer vi att arbeta:

Vi arbetar strukturerat med språklekar enligt Bornholmsmodellen.

Vi använder oss av lärplattor och appar.

Vi använder oss av arbetsblad.

Vi spelar spel anpassade för lyssnandelekar

 

Bedömning - Så här kommer dina kunskaper att bedömas:
I förskoleklass görs inga bedömningar. Eleven får själv reflektera över sitt eget lärande tillsammans med lärare i slutet av varje arbetsområde.

Elevens delaktighet och inflytande - Vad kan du påverka?

I det dagliga samtalet ges eleverna goda möjligheter att påverka hur undervisningen ska anpassas. 

Varje termin besvarar eleverna en enkät inför utvecklingssamtalet, den ligger som grund för samtal om elevens lärande.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: