Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd åk 4

Skapad 2020-09-03 11:53 i Högadalsskolan Härryda
LPP textilslöjd åk 4
Grundskola 4 Slöjd
Grovplanering åk 4 Textilslöjd

Innehåll

Textilslöjd Åk 4

Syfte med undervisningen

·       Att få ökade kunskaper om olika redskap och verktyg, hur de benämns, deras användningsområde och hur de används på ett säkert sätt.

 

·       Att få ökade praktiska och teoretiska kunskaper om materialet bomull.

 

·       Att kunna några grundläggande tekniker i ämnet textilslöjd och begrepp som hör samman med dessa.

 

·       Att kunna följa muntliga och skriftliga arbetsinstruktioner och skisser och arbeta därefter.

 

·       Att kunna planera och ha idéer om det egna arbetet.

 

·       Att genomföra en idé med egna val och ibland göra omval.

 

·       Att träna på att föra loggbok över arbetsgång, från idé och genomförande till det färdiga resultatet.

 

·       Att träna på att utvärdera det färdiga arbetet muntligt.                   

 

·       Att få kunskaper om enklare sorters hantverk och material.

Det här kommer du få göra denna termin:

·       Symaskinsträning 

Du får bekanta dig med symaskinen och lära dig:

-namnen på maskinens olika delar

-hur man gör maskinen färdig för att användas

-att ställa in raksöm och sicksack

-att backa och fästa trådar

-att sy efter kanter och linjer genom div övningar

Förutom att du själv får lära dig att använda symaskinen kommer du få kunskaper om symaskinens historik och betydelse förr.

Tre i rad väska

I Textilslöjden kommer du få designa och tillverka en väska som du ska förvara ett tre i rad spel i.
Det spelet kommer du att tillverka i träslöjden. Du kommer få lära dig begreppet moodboard och designritning.

Applikationer

Du skall få skapa din egen applikation och det föremålet applikationen skall sitta på. 

Extrauppgift

Du kommer få välja en uppgift utefter din förmåga.

Tr. 

·      Materiallära : bomull  

 

Under terminen kommer du att få lära dig om materialet bomull, dess ursprung, framställning, egenskaper och användningsområden. 

Det här kommer du i huvudsak att träna på: 

·       Använda verktyg som symaskinen och saxar på ett säkert och fungerade sätt

Formge egna slöjdobjekt

·       Våga prova dig fram på egen hand och ta egna val

·       Utveckla egna idéer

·       Tycka till om din arbetsinsats och föremålet 

Skriva Loggbok där du beskriver ditt tillvägagångssätt, de begrepp du använder 

Följa en instruktion

Så här kommer undervisningen gå till:

Jag kommer att ha gemensamma genomgångar med hela gruppen innan varje arbetsområde. Mellan genomgångarna finns jag tillhands och hjälper dig när du behöver.  

Bedömning:

Kunskapskraven från läroplanen

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: