👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Solens planering för undervisning. Insekter ht 2020

Skapad 2020-09-03 12:09 i Torallastigens fsk/Bosgårdens ped. enhet Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Med sagan som grund för det lustfyllda lärandet. ”Insekter”

Innehåll

LPFÖ 18

Vi har valt att arbeta med området ”insekter” utifrån de mål i läroplanen som handlar om barns inflytande och delaktighet och det som handlar om naturvetenskap.


VARFÖR?

• Utifrån barnens intresse och nyfikenhet på insekter de sett både ute och inne vill vi tillsammans med barnen lära oss mer om dessa.

• I boken om ” Lilla Ärtan” finns många olika insekter som Ärtan träffar och lär känna.


VAD?

Utifrån barnens frågor och funderingar tittar vi närmare på hur olika insekter ser ut, var de bor, hur de rör sig, vad de äter m,m.
HUR?

•Vi använder oss våra digitala verktyg för att fota, filma och hitta fakta om insekterna vi ser.

• Vi använder oss av luppar, förstoringsglas för att titta närmare på insekterna.


• Vi läser, pratar och tittar på bilder i olika böcker.

• Vi tittar känner, jämför och låter barnen ” leka” med våra ”stora insekter” .Hur ska det dokumenteras?

 • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.

 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.

 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.

 • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att föra dialog hemma tillsammans med sina barn.

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18