Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ht20: Rim, gåtor och fabler på spanska

Skapad 2020-09-03 13:26 i Maserskolan Borlänge
Denna planering är för modersmålsundervisning i spanska för Åk f-3
Grundskola F – 3 Modersmål
Eleven ska utveckla följande förmågor: 1. Att prata på modersmålet 2. Att skriva på modersmålet 3. Att utveckla modersmålet 4. Att använda modersmålet i olika situationer 5. Att läsa och prata om olika texter 6. Att prata om traditioner i länder där modersmål talas

Innehåll

Ur skolans värdegrund och uppdrag samt övergripande mål i Lgr11

Du ska utveckla ditt modersmål och förstärka din kultur.

Du ska kunna prata modersmål med olika människor.

Du ska kunna jobba själv eller i gruppen med dina klasskamrater.

Du ska kunna diskutera, skriva, läsa om saker som är intressanta för dig.

Du ska kunna använda olika teknik och kunna lösa problem .

Du ska kunna använda fantasi och kreativitet. 


Tidsplan: vårtermin 2020

 

Introduktion

Denna terminen jobbar du med temat "Rim, gåtor och fabler på spanska". Du tränar alla färdigheter som vi jobbar med på modersmålet.

 

Förmågor, innehåll, arbetssätt och bedömning

 

Förmåga - Läsa

 

Arbetssätt: 

Du ska:

- läsa/höra olika rim, gåtor, berättelser och fabler på modersmålet,

- högläsa texter,

- kommentera och analysera texternas struktur och användningen av språket,

- svara på frågor om texternas innehåll,

- jämföra kultur och samhällsfrågor som finns i texten med hur det är i Sverige.

 

Bedöming: Du ska kunna berätta om de texterna som lästes eller hördes

 

Förmåga - Skriva

 

Arbetssätt:

Du ska:

- skriva ner rim, gåtor och fabler på modersmålet

- skriva frågor/svar, korta sammanfattningar, listor, tankekartor 

- träna att använda hjälpmedel,

- prata om vad nya ord betyder,

- skriva nya ord

- ändra dina texter utifrån kommentarer från din lärare

 

Bedömning: du ska skriva en rim, en gåta och en fabel på modersmålet.

 

Förmåga - Språkjämförelse

 

Arbetssätt

Du ska:

- jämföra ordning av orden i meningar på modersmålet och svenska.

- berätta om skillnader mellan modersmålet och svenska.

 

Bedömning: muntligt reflektion över språkliga skillnader mellan modersmålet och svenska.

 

Förmåga - Tala

 

Arbetssätt:

Du ska:

- titta på korta filmer och berätta vad som var på filmen.

-samtala och diskutera kring de olika typer av texter som vi går igenom,

- berätta om vad som hänt i ditt liv,

- samtala, utifrån de behandlade texterna i klassen, om likheterna och skillnader i kultur och samhällsfrågor som finns i texten och hur det är i Sverige.

 

Bedömning: du ska kunna samtala och diskutera kring rim, gåtor, sagor och berättelser.

 

Förmåga - Kultur

 

Arbetssätt:

Du ska:

- samtala med dina klasskamrater om skillnader mellan olika platser där modersmålet talas och Sverige utifrån olika texter,

- redogöra hur kultur och samhället skiljer sig mellan det lästa och i Sverige.

 

Bedömning: enskilda samtal och i mindre grupper om  skillnader i de olika spansktalande  länders kultur.

 

Övrigt: 

MODERSMÅL UNDER CORONAVIRUS

Eftersom modersmålsundervisningen övergick till distans under mars månad pga Coronavirus, kommunikationskanalen med eleverna blev:

åk1-2 via Sites: https://sites.google.com/skola.lund.se/k-1-3-lengua-materna-sco/startsida

åk3: via lektionens egen Classroom

 

ELEV ARBETE

Arbetet som skapades av eleverna publiceras offentligt (helt anonym) på TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/96050/pages/page/707821

 

 

Matriser

Ml
Matris åk 1 - 6

Ej bedöm denna termin
E
C
A
LÄSA
du läser med visst flyt och använder lässtrategier på ett fungerande sätt
du läser med relativt gott flyt och använder lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
du läser med gott flyt och använder lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
LÄSA
du gör enkla kronologiska sammanfattningar och kommenterar med viss koppling till sammanhanget
du gör utvecklade sammanfattningar med relativt gott koppling till sammanhanget och visar god läsförståelse
du gör välutvecklade sammanfattningar med god koppling till sammanhanget och visar mycket god läsförståelse
LÄSA
du beskriver på ett enkelt sätt om texternas tydligt budskap
du beskriver på ett utvecklat sätt om texternas tydligt budskap
du beskriver på ett välutvecklat sätt om texternas tydligt budskap
SKRIVA
du kan uttrycka dig enkelt med viss språklig variation i skrift
du kan uttrycka dig utvecklat i skrift med en relativt god språklig variation
du kan uttrycka dig väl utvecklat i skrift med mycket god språklig variation
SKRIVA
du kan med viss säkerhet använda grundläggande regler i skrift och tal och stava ord du använder ofta
du kan med relativt god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet i tal och skrift du kan stava ord du använder ofta
du kan med mycket god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet i tal och skrift du kan stava ord du använder ofta
SPRÅKJÄMFÖRELSE
du kan jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk på ett enkelt sätt
du kan jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk på ett utvecklat sätt
du kan jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk på ett välutvecklat sätt
TALA
du samtalar på ett enkelt sätt med huvudsak fungerande ordförråd
du samtalar på ett utvecklat sätt med ändamålsenligt ordförråd
du samtalar på ett välutvecklat sätt med ett ändamålsenligt och effektivt ordförråd
TALA
du ställer frågor och framför egna åsikter så att samtalet förs till en viss del
du ställer frågor och framför egna åsikter så att samtalet förs relativt väl
du ställer frågor och framför egna åsikter så att samtalet förs väl
TALA
du kan berätta om och beskriva vardagliga händelser med viss tydlighet
du kan berätta om och beskriva vardagliga händelser med relativt god tydlighet
du kan berätta om och beskriva vardagliga händelser med mycket god tydlighet
KULTUR
du kan beskriva och resonera utifrån egen erfarenhet om traditionerna i hemlandet på ett enkelt sätt
du kan beskriva och resonera utifrån egen erfarenhet om traditionerna i hemlandet på ett utvecklat sätt
du kan beskriva och resonera utifrån egen erfarenhet om traditionerna i hemlandet på ett välutvecklat sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: