Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 1A

Skapad 2020-09-03 13:26 i Gemensamt skola i Båstad Båstad
I Favorit matematik kommer du träna matematiska metoder, mönster och begrepp, lösa problem och resonera matematik.
Grundskola 1 Matematik
Vi arbetar i boken "Favorit matematik 1A".

Innehåll

Vad vi ska lära oss?

Du ska lära dig:

 • Naturliga tal 0-12.
 • Att känna igen antal, räkneord, siffror och att kunna dela upp tal.
 • Att se samband mellan antal och tal inom talområdet 0-12.
 • Att arbeta med tallinjen.
 • Att räkneramsa framåt och bakåt 0-20.
 •  Att arbeta med addition och subtraktion.
 • Tiokompisarna.
 • Räkna med pengar 0-20.
 • Geometriska mönster och att arbeta med tangram.
 • Att göra och samtala om stapeldiagram.
 • Att göra räkneberättelser.
 • Formulera matematiska uttryck.
 • Rita av enkla figurer från rutsystem.
 • Matematiska begrepp; fler, färre, lika många, kronor, mindre än, större än, addition, subtraktion, lika med.

 

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska lära dig genom att:

 • arbeta laborativt.
 • diskutera och resonera matematik.
 • färdighetsträna i boken.
 • befästa och resonera runt begrepp.
 • möta och lösa problemuppgifter enskilt, par och i grupp.

 

Vad som kommer att bedömas:

Du ska visa att du kan:

 • använda och känna till likhetstecknets betydelse.
 • känna igen och skriva alla siffror 0-9.
 • se samband mellan siffror och antal.
 • dela upp tal inom området 1-10.
 • tiokompisarna.
 • tallinjen 0-20.
 • addera och subtrahera inom talområdet 0-10.
 • använda och visa förståelse för begreppen; lika med, större än, mindre än, fler, färre, addera och subtrahera.matematiska begrepp.
 • uttrycka dig och visa förståelse för mattespråket i addition och subtraktion.

 genom att:

vara aktiv på genomgångar och arbeta aktivt i din mattebok och vid laborativa övningar. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • lösa matematiska problem,
  Ma
 • använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och
  Ma
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Strategier for matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och hur de uttrycks och visas med ord, konkret material, symboler, bilder och på tallinje.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesätten och hur de kan uttryckas och visas med ord, konkreta material, bilder och symboler, samt likhetstecknets innebörd.
  Ma  1-3
 • Tal i bråkform, till exempel en halv.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Likhetstecknets innebörd.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Hur entydiga, stegvisa instruktioner kan följas. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
 • Sedlar och mynts namn och värde i relation till varandra. Digitala betalningssätt.
  Ma  1-3
 • Undersökningar i för eleven bekanta situationer, till exempel prisjämförelser, temperaturmätningar. Hur information kan avläsas ur tabeller och diagram.
  Ma  1-3
 • Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel över, under, framför och bakom.
  Ma  1-3
 • Några geometriska objekt. Hur de benämns och hur de ser ut.
  Ma  1-3
 • Geometriska begrepp, till exempel längd, bredd, höjd.
  Ma  1-3
 • Geometriska mönster.
  Ma  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet matematik för att till exempel beskriva matematiska problem.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
matte åk 1

På väg mot målen
Du har nått målen
Du har nått målet mycket väl
taluppfattning 0-10
Förstår talet genom att berätta och visa rätt antal.
 • Ma  1-3
addition 0-10
Kan addera tal mellan 0-10 (lilla plus).
 • Ma  1-3
Du kan med hjälp av konkret material.
Du kan addera tal utan hjälpmedel.
Du har automatiserat de flesta talkamraterna.
subtraktion 0-10
Kan subtrahera tal mellan 0-10 (lilla minus)
 • Ma  1-3
Du kan med hjälp av konkret material.
Du kan subtrahera utan hjälpmedel.
Du har automatiserat de flesta talkamraterna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: