👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2020-09-03 13:27 i Vällingbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 1 – 3 Samhällskunskap Historia SO (år 1-3)
Vi kommer att lära oss om de tre tidsperioderna stenåldern, bronsåldern och järnåldern och hur människor levde under dessa tider.

Innehåll

Undervisning

Vi kommer att läsa texter om alla tidsåldrar samt arbeta med frågor och uppgifter kopplade till dessa texter.
Vi kommer att titta på Arkeologens dotter och diskutera tidsåldrarna utifrån vad vi ser i respektive avsnitt.
Vi kommer att titta på faktafilmer om alla tidsåldrar.
Vi skapar en gemensam tabell för att kunna jämföra tidsåldrarna.
Vi kommer att skriva texter.
Allt material som eleverna producerar sammanställs i en "forntidsbok".

Bedömning

Vad som kommer att bedömas:
Elevens förmåga att beskriva hur människor levde under olika tider.
Elevens förmåga att jämföra livet förr och nu
Elevens förmåga att beskriva hur man kan se spår av forntiden i naturen och språkliga uttryck
Elevens förmåga att använda tidsord och beskriva händelser i tid med hjälp av en tidslinje

Hur detta kommer att bedömas:
Med ett antal muntliga och skriftliga bedömningsuppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  Hi  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  Hi  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  Hi  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  Hi  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Hi  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3