👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppstartsplanering Hajen HT-20

Skapad 2020-09-03 13:39 i Dragspelet Haninge FSK/GR
Förskola

Innehåll

Fokusområde som vi valt: Stillhet/Rörelse/Balans

Syfte: Öka barnens språkförståelse,Lära sig nya ord och begrepp. Sätta ord på sina tankar och känslor

Uppstartsfråga: Vem är jag!

 

Avdelningens egna värdeord:

Trygghet och glädje och lust att lära

 

Så här planerar vi att arbeta med Raster.

-Språk, kommunikation​ och förhandling:

Läs grupper, Samling, Sång och ramsor, Rörelse

 

-Digitalt och ​ analogt:

Lärplattor, Projektorn, Polyglutt

 

-Normkritik och Normkreativitet:

Visuellt bildstöd i form av Qrkoder

 

-Barns rättigheter:

Vi vill ge barnen möjlighet till att kunna få ett innehållsrikt språk.

Gruppindelning:

Dela in barnen i mindre grupper

Observationsfokus:

Rutinsituationer och i leken.

 

Så här dokumenterar vi: 

Lär plattor.

SKA arbetet

Lär loggar

 

Så här delar vi upp pedagoger:

Efter superstruktur

Material och miljöer vi erbjuder barnen:

Vi skapar mötesplatser/miljöer för barnen utomhus såsom klossar, lego,hemvrå, atelje, läshörna, rörelsestationer. 

 

Tid. Planera tiden: 

De planerade aktiviteterna sker tis/ons/tors. 

Så här reflekterar vi: Vi reflekterar med barnen under aktiviteterna i alla möten och återkopplar till projektet.

Under våra reflektioner tar vi upp och använder oss av barnens hypoteser och våra dokumentationer för att driva projektet framåt.