👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gråsuggeberget värdegrunds arbete

Skapad 2020-09-03 13:52 i Veingegatans förskola Helsingborg
Förskola
Gråsuggeberget grundläggande värdegrundsarbete. Vi arbetar med värdegrundsarbete på Gråsuggeberget genom att ha en god ton med varandra det handlar mycket om hur vi bemöter varandra, , hur vi lyssnar och hur vi tar vara varandras åsikter och idéer. Målet med värdegrundsarbete är att lägga vikten på att vi alla är lika mycket värde även om vi alla är olika. Det handlar bland annat att vi vill skapa ett trygg och självständig barngrupp. Att varje barn ska få förutsättningar att vara delaktig i barngruppen, att få uttrycka sina åsikter och bli sedda. Vi vill att varje barn skapar en "JAG- känsla".

Innehåll

Innehåll

Gråsuggeberget är en barngrupp med barn som är hjälpsamma, väldigt nyfikna, kreativa och med många starka karaktär med mycket vilja. Vi pedagogerna är närvarande och arbetar aktivt med att skapa och bygga relationer mellan oss alla. Vi arbetar för ett förhållningssätt som gör att vi alla trivs på förskolan. Planeringen för värdegrundsarbete är ett levande dokument som kan förändras utifrån barngruppens behov.

Behov i gruppen: 

Vänta på sin tur, Prata istället för att skrika. Sätt ord på sina känslor

Mål

Pedagoger agerar normkritisk

Barn samspelar med varandra och sätter ord på sina känslor och samtalar om vad som är rätt och fel.

Metoder / material

Vi kommer att använda oss av Kompis böcker som ett material som är konkret och enkel för att förstå och hänga med. Böckerna innehåller igenkännande berättelser som vi  kan arbeta med.

Start material är ett redskap som vi kommer att fortsätta arbeta med och introducera för de barn som är nya på avdelningen.

Vi har delat upp oss i mindre grupper för att få en djupare diskussion tillsammans med barn och där vi lyfter fram våra behov och vad vi kan tänka på tillsammans med barnen.

Värdegrunds arbete är ett levande material på avdelningen. Material är placerad i olika lärmiljö och är tillgänglig och synlig för alla barn på Gråsuggeberget.

Indikatorer: 

Vi hör och ser att barnen samtalar och samspelar med varandra i olika situationer tex: vid på och av klädning, i leken, pedagogiska måltider m.m. Barnen uttrycker sig verbalt och berättar hur de känner, de sätter ord på sina känsla, men kan även bekräfta kompisarnas känslor.  

Utvärdering: Under pågående värdegrundsarbete samt andra situationer har vi sett att barnen har tagit till sig kunskap kring hur är man en bra kompis. Vi hör och ser att barnen samtalar och samspelar med varandra i olika situationer tex: vid på och avklädning, i leken, pedagogiska måltider m.m. Barnen uttrycker sig verbalt och berättar hur de känner, de sätter ord på sina känsla, men kan även bekräfta kompisarnas känslor. Detta fick vi bekräftat av barnen när de själva fick föra fram sina tankar och åsikter om hur en bra kompis är(kompis/hjärtfest). Dessa diskussioner har resulterat att vi har uppnått våra mål kriterier som är att: 

 • Samspela med varandra 

 • Sätter ord på sina känslor 

 • Samtalar vad som är rätt och fel

Kopplingar till läroplanen

 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18