Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Järnåldern år 800-1050 - år4 HT2020

Skapad 2020-09-03 13:58 i Ånestadsskolan Linköping
Grundskola 4 Religionskunskap Historia
Det här är en spännande tid som varade i ca 200 år. De flesta järnåldersmänniskorna var faktiskt bönder och inte vikingar. En del vikingar åkte österut som handelsmän på de ryska floderna för att handla/byta till sig kryddor och vackra tyger. Andra vikingar spred skräck ute i Europa när de anföll som krigare och plundrade.

Innehåll

Vad du ska lära dig

Om järnåldersmänniskorna och deras levnadsvillkor i Norden

Hur - undervisningens innehåll

 • uppmärksamma de spår vi ser idag från forntiden:
  landmärken:  t.ex. runstenar, stensättningar ortsnamn, gatunamn, veckodagar
 • ta reda levnadsvillkoren för kvinnor, män och barn

 • titta på vikingarnas handelsvägar österut och erövringar västerut

 • se delar av serien från UR: Odens rike, Rena rama forntiden

 • dramatisera den fornnordiska skapelseberättelsen och Ragnarök

 • läsa om hur landskapen växte fram till att bli de nordiska rikena

 • resonera om källor inom historia, vilka typer vi kan lita på: 
  historiska källor: t.ex. skelett, vapen, smycken, myntskatter (källor vi kan ta på) 
  skrivna
   källor: t.ex hällristningar, runstenar, kartor, dagböcker, brev (källor vi kan läsa på)

Bedömning av din förmåga att kunna

 • välja ut spår i vårt språk idag
 • välja ut  trovärdiga spår/kvarlevor efter järnåldersmänniskor utifrån 6 st bilder
 • beskriva hur barn hade det, hur människor levde på gården, vad de odlade
 • berätta något om betydelsen av att vikingarna reste till andra delar av världen och mötte olika kulturer
 • beskriva järnåldersmänniskornas världsbild såg ut, trädet Yggdrasil
 • para ihop ord och begrepp med rätt förklaring

 

Viktiga begrepp

arkeolog             en forskare som gräver fram gamla saker ur jorden

asatron               järnåldersmänniskornas religion och tro på alla asagudar i Asgård

blot                     ett offer, oftast ett djur, men det kunde vara människor

runor                  bokstäverna i runalfabetet

husbonde          mannen som äger och bestämmer på gården

hövding             en storbonde som hade makt över andra bönder för att han var rik

bärnsten            en gulbrun genomskinlig sten som bildats av kåda från barrträd

slägga                en slags hammare

erövra                man tar något med våld

träl                     det nordiska ordet för slav, trälen arbetade utan lön

missväxt           när skörden blir förstörd, har varit för mycket eller för lite regn

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6

Matriser

Hi Re
Järnåldern år 800-1050 - år4

Rubrik 1

Nivå 1
Otillräckliga kunskaper
Nivå 2
Godtagbara kunskaper
Nivå 3
Mer än godtagbara kunskaper
Kunskaper, begrepp
Kunskaper
 • Hi  E 6
 • Re  E 6
Du har baskunskaper om hur det var under järnåldern. När du visar vad du kan använder du historiska begrepp på ett enkelt sätt.
Du har goda kunskaper om hur det var under järnåldern. När du visar vad du kan använder du historiska begrepp på ett utvecklat sätt.
Utvecklingslinje
 • Hi  E 6
Du beskriver på ett enkelt sätt någon av utvecklingslinjerna. -barn, kvinnor, män -handeln -riket Sverige
Du beskriver på ett utvecklat sätt någon av utvecklingslinjerna. -barn, kvinnor, män -handeln -riket Sverige
Spår
Spår & kännetecken vi kan se i vår tid -Spår i språket -Spår i naturen
 • Re  E 6
Du ger exempel på hur man kan se spår av fornskandinavisk religion i vårt samhälle idag.
Du ger exempel på hur man kan se spår av fornskandinavisk religion i vårt samhälle idag.
Använda källor
 • Hi  E 6
Du diskuterar på ett enkelt sätt hur källorna kan användas.
Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur källorna kan användas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: