Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förkläden

Skapad 2020-09-03 14:10 i Slaka skola Linköping
Vi tittar på förkläden från olika tidsepoker med olika uttryck. Eleven skissar förslag på design i sin loggbok. Mönsteravritning och tygutläggning. Arbete efter muntliga och skriftliga instruktioner Dokumentation och reflektion.
Grundskola 5 – 6 Slöjd
Du ska designa och tillverka ett förkläde. Först ska du använda det i hemkunskapen och sedan hemma.

Innehåll

Vi tittar på förkläden från olika tidsepoker. Egna reflektioner om modell, tyg och användningsområden.

Du designar ett förkläde efter egna idéer eller med inspiration från internet/böcker.

Under lektionerna arbetar du med *mönsteravritning

                                                       *lägga ut mönster på tyg, rita sömsmån, klippa till.

                                                       *arbeta med symaskinen efter arbetsbeskrivning.

                                                       *välja detaljer som band, fickor, dekorationer.

                                                       *arbeta självständigt och värdera din arbetsinsats.

Elevreflektion i loggboken:

Jag inspirerades av ................ när jag designade mitt förkläde.

Jag har arbetat (hur)................och därför blev resultatet.........

Jag är nöjd med.......................för att..............

Jag har under tiden blivit bättre på att............

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
 • Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  C 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  C 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  C 6
 • Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  C 6
 • Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  A 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  A 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
  Sl  A 6
 • Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: