👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tala och lyssna

Skapad 2020-09-03 14:47 i Tornhagsskolan Linköping
Övningar i att TALA och att LYSSNA
Grundskola 1 – 3 Svenska Svenska som andraspråk
Här beskrivs hur man kan arbeta för att träna elevernas förmåga att tala och att lyssna.

Innehåll

Ett sätt att starta tilltron till det egna "talandet" inför en grupp, i årskurs 1, kan vara att frivilligt få gå fram och läsa upp något kort man skrivit, berätta om något viktigt man upplevt eller att berätta om en egen leksak/gosedjur man tagit med sig hemifrån.

I samband med detta är det av största vikt att läraren talar om hur man är en god/respektfull publik - lyssnare. Relatera till hur det skulle kännas om man själv står där framme och kanske är nervös.

Om detta sker kontinuerligt och med ökande längd på texten/stoffet, och kanske ökande antal lyssnare, kan det bli en naturlig progression i att i årskurs 3 uppnå kravnivåerna.

Ett tips till start är att ge eleverna en skrivuppgift, kallad "Om-läxan", där läraren ger ett ämne varannan vecka som eleverna ska skriva om. De får en hel vecka på sig att skriva "Om hundar", "Om poliser" eller om "Om rastvakter". I början är kravet minst en mening, sedan kan kravet ökas till två eller tre meningar, osv, vartefter eleverna utvecklas. När läxböckerna samlas in - förslagsvis varannan fredag - finns möjlighet i schemat, för de elever som vill, att komma fram inför klassen och läsa upp sin om-läxa. De elever som vill och vågar blir modeller för de som inte vågar från början, och för varje "talar-fredag" ökar antalet elever som vill komma fram.

För de elever som är mycket ängsliga när det gäller att tala inför andra, finns möjlighet att läsa upp/berätta för endast läraren, eller läraren och någon kompis eller en grupp om ett litet antal elever.

Under läsårets gång byggs arbetet med "Att tala och lyssna" ut genom fler och mer avancerade uppgifter, så som att lyssna till en instruktion av läraren eller en klasskamrat, och utföra det som instrueras, och att själv få instruera en klasskamrat muntligt. Att redovisa något område inom SO eller NO som man läst in sig på, eller att spela upp en dialog tillsammans med en klasskamrat.

Förmågan att lyssna avanceras genom att, vartefter terminerna går, ställa krav på att den som lyssnat ska kunna återberätta eller komma med saklig kritik på något som den lyssnat till.

För att träna på att samtala om något, läses en gemensam text  - alternativt lyssnas till - som sedan diskuteras med en eller flera klasskamrater.

För att bli medveten om hur det som sägs påverkar mottagaren, kan små dialoger/sketcher spelas upp, där man varierar samma innehåll med högt tonläge, lågmält, argt och trevligt tilltal. Efteråt får de som agerade berätta hur det kändes, och publiken får diskutera hur de uppfattade scenerna beroende på nyanserna i dialogen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  SvA  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  SvA  1-3
 • Svenska språkets uttal i jämförelse med modersmålets.
  SvA  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  SvA  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  SvA  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.
  SvA   3
 • I samtalen ställer eleven frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter.
  SvA   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår.
  SvA   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  SvA   3
 • Eleven kan uppmärksamma när språkliga missförstånd uppstår och ber då om förtydliganden.
  SvA   3
 • Vid samtal använder eleven i huvudsak fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd.
  SvA   3