👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mål och syfte med hemspråksundervisning

Skapad 2020-09-03 14:54 i Ånestadsskolan Linköping
Grundskola F – 6 Modersmål
Mål och syfte med hemspråksundervisningen under HT och VT2020

Innehåll

Mål och syfte med hemspråksundervisning

 

Mål

Målet med undervisningen är att eleverna ska utveckla sin förmåga:

• Att använda modersmålet för att kommunicera i tal och skrift

• Att uttrycka sig varierat och säkert i tal och skrift 

• Att eleverna kan t.ex. berätta, beskriva och förklara

 

Så här kommer jag att jobba 

Jag kommer under terminen att arbeta med följande arbetsområden

1- Tala modersmålet så mycket som möjligt under lektionerna i större eller mindre grupper

2- Läsa olika texter, t.ex. sagor och texter från läroboken, andra elevers texter

3- Utöka sitt ordförråd genom att träna in glosor, läsa och skriva texter

 

Jag kommer att bedöma 

- Elevernas muntliga förmåga kommer att bedömas regelbundet under lektioner: hur aktivt de deltar i undervisningen och hur de kommunicerar med andra.

- Elevernas förmåga att förstå innehållet i en text

- Elevernas förmåga att uttrycka sig i tal och skrift så att andra förstår

- Elevernas förmåga att förstå vad andra säger och t.ex. delta i samtal

- Elevernas förmåga att bearbeta och utveckla sina texter, samt anpassa efter mottagare och syfte, samt situationer

- Elevernas förmåga att reflektera kring likheter och skillnader mellan olika texttyper

 

Syfte

- Formulera sig och kommunicera i tal och skrift

- Använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande

- Anpassa olika syften språket efter, mottagare och sammanhang

- Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3