Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förändringar åk 3

Skapad 2020-09-03 14:59 i Smedshagsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 3 NO (år 1-3) Svenska
Vi ska undersöka olika ämnens övergång från en fas till en annan genom uppvärmning och avkylning.

Innehåll

Syftet att pröva och se hur olika ämnen kan reagera med varandra och bilda nya substanser.

Hur ämnen som ingår i en substans kan separeras från varandra.

 

Hur arbetar vi:

Vi kommer att pröva olika experiment från NTA-lådan

Undersöka vattnets olika former fast, flytande och gas.

Öva på olika bergrepp.

Göra förutsägelser.

Använda begreppet hypotes.

 

Lektionsplanering: Uppdrag

1 Det handlar om förändring

2 Vi får en isbit att smälta

3 Vattnet blev osynligt

4 Vi blandar salt och grus

5 Nya blandningar- och en lösning

6 Separera mera

7 Salta kristaller

8 Vi undersöker socker

9 Den livsviktiga blandningen

10 Färgerna i färgen

11 En hemlig blandning

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3

Matriser

NO Sv
Förändringar åk 3

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat
Eleven kan med stöd av vuxen jämföra sitt egna resultat med andra.
Eleven kan med visst stöd av vuxen jämföra sina egna resultat med andras.
Eleven kan själv beskriva och jämföra sina resultat med andras.
Ny aspekt
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
Eleven kan med stöd av vuxen beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen
Eleven kan med visst stöd av vuxen beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen
Eleven kan själv beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen.
Ny aspekt
Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser
Eleven kan med stöd av vuxen berätta om ljud och ljus ge exempel på egenskaper hos vatten och luft.
Eleven kan med visst stöd av vuxen berätta om ljud och ljus och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft
Eleven kan självberätta om ljud och ljus och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft.
Ny aspekt
Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder
Eleven kan med stöd av vuxen sortera några föremål utifrån olika egenskaper och separera lösningar och blandningar med enkla metoder.
Eleven kan med visst stöd av vuxen sortera några föremål utifrån olika egenskaper och separera lösningar och blandningar med enkla metoder.
Eleven kan sortera föremål utifrån olika egenskaper och separera lösningar och blandningar med enkla metoder.
Ny aspekt
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: