Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 7 kapitel 1

Skapad 2020-09-03 15:14 i Ekholmsskolan Linköping
Grundskola 7 – 9 Matematik
Är du kompis med talen? Hur gör du när du ska dividera 5 med 0,2? Vad är egentligen ett primtal?

Innehåll

Taluppfattning och tals användning

 

Syfte

Du utvecklar din förmåga att göra beräkningar med heltal, negativa tal, decimaltal och bråktal. Du tränar på division med stora och små tal samt arbetar med avrundning och överslagsräkning. Här hittar du en mer detaljer kring innehållet i kapitlet.

 

Arbetssätt

Vi kommer att ha genomgångar, enskilt arbete, samtal i större och mindre grupper samt undersökande och praktiskt arbete. Dina frågor och din nyfikenhet är en viktig del i arbetet. Till din hjälp har du matematikboken X och den information och länkar som finns i google classroom. Det finns också häften med tillrättalagt material men även fördjupande innehåll. Du behöver arbeta med minst en av de tre nivåerna i läroboken för att få tillräckligt med övning. 

 

Bedömning

Sker fortlöpande under lektionerna, vid förhör och provet i slutet på området. Vi bedömer dina förmågor att lösa problem, uppgifter som du inte direkt ser svaret på utan behöver bryta ner i mindre bitar och lösa en del åt gången. Då behöver du ha metoder och begrepp, som vi också bedömer. Slutligen bedömer vi också din förmåga att resonera både muntligt och skriftligt samt djupet i din kommunikation.

Uppgifter

 • Diagnos

 • Prov

 • Lektionsprestation

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: